Nieuwe cao GGZ vastgesteld

16-08-2019

 

Een ruime meerderheid van de leden van de NVGzP heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao GGZ. Ook de andere leden van FBZ en leden van de andere cao-partijen hebben ingestemd, waardoor de nieuwe cao een feit is.

Lees hier het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe cao GGZ.

Leden NVGzP stemmen in
De afgelopen periode heeft de NVGzP alle leden aangeschreven die onder de cao GGZ vallen om hen te vragen hoe zij aankijken tegen het onderhandelaarsakkoord. Een ruime meerderheid (97%) heeft aangegeven hiermee in te stemmen. Zodoende heeft de NVGzP aan FBZ kenbaar gemaakt akkoord te gaan met het onderhandelaarsakkoord.

Aandachtspunten
Een aantal verbeteringen in de cao is volgens de NVGzP nog niet (of onvoldoende) geborgd. Zo blijft de NVGzP zich hard maken voor volledige vergoeding van alle kosten voor (BIG-)herregistratie voor psychologen en het afschaffen van de eigen bijdrage bij post-master opleidingen. Dit zullen we dan wel op andere tafels, dan wel bij de volgende cao-onderhandelingen opnieuw inbrengen. Daarnaast zet de NVGzP zich in voor een realistische inschaling van  klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen.

Medische staf
Zoals eerder aangekondigd, gaan NVGzP en het NIP gezamenlijk lobbyen voor zitting van klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen binnen de medische staf. Zo bereiken we dat alle specialisten meer zeggenschap krijgen over strategische beleidsvoering binnen de GGZ.