Nieuwe cao GGZ 2015-2017: 3,5 procent loonsverhoging

26-05-2015

cao ggz

Peter van Drunen

Afgelopen weekend werden werkgevers en werknemers het eens over een nieuwe cao voor de GGZ. Werknemers in de GGZ krijgen de komende twee jaar 3,5 procent loonsverhoging. Daarnaast wordt de eindejaarsuitkering verhoogd met 0,5 procent en zijn twee eenmalige uitkeringen afgesproken van samen 0,8 procent. 

De nieuwe cao loopt van 1 juli 2015 tot 1 maart 2017. Andere belangrijke afspraken uit de nieuwe cao:

  • Zekerheid over werk en inkomen wordt vergroot door het omzetten van tijdelijke naar vaste contracten. Tegelijkertijd zijn er afspraken gemaakt om vaste medewerkers flexibel in te zetten binnen instellingen om zo  de noodzakelijke wendbaarheid van de GGZ-organisaties te borgen.
  • De wachtgeldregeling wordt vervangen door een ‘activeringsregeling’. In lijn met de nieuwe Wet werk en zekerheid zijn afspraken gemaakt over een WW en aan aanvulling daarop van maximaal 38 maanden, naast de wettelijke transitievergoeding.
  • alle stagiairs krijgen recht op een stagevergoeding. Deze is opgehoogd met de algemene loonaanpassingen.
  • De contributie van beroepsverenigingen en de vakbondscontributie kunnen vergoed worden als onderdeel van de vrije ruimte in de werkkostenregeling.

De vorige cao liep al op 1 januari 2013 af. De onderhandelingen over een nieuwe cao verliepen lange tijd erg stroef. Dit kwam vooral door de opstelling van de werkgevers, die pas wilden praten over een cao als de wachtgeldregeling werd teruggebracht van 63 naar naar 24 maanden.  Met het nieuwe akkoord lijken beide partijen elkaar op dit punt halverwege tegemoetgekomen te zijn.

Psychologen worden in het cao-overleg vertegenwoordigd door de FBZ, de Federatie van Beroepen in de Zorg.  De onderhandelaars tonen zich op de FBZ-website tevreden over het bereikte akkoord: “Het belang van het onderhandelingsresultaat is groot voor de werknemers. Het biedt duidelijkheid op het gebied van werk en inkomen. Zo zijn afspraken zijn gemaakt over salarisverhoging en het omzetten van de wachtgeldregeling naar een nieuwe activeringsregeling.” Ook de werkgevers zijn tevreden: op de website van GGZ Nederland wordt gesproken van een “mooi resultaat”.

Klik hier voor de gehele tekst van het akkoord.

Klik hier voor de voorlopige tekst van de CAO 2015-2017

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.