Nieuwe beroepscode voor psychologen

04-03-2015

Peter van Drunen

Op 1 maart jl. is de nieuwe NIP-beroepscode voor psychologen in werking getreden. Deze is ook relevant voor gz-psychologen en specialisten die geen lid zijn van het NIP: zij vormt de leidraad voor de toetsing van klachten door de BIG-tuchtcolleges.

Inhoudelijk wijkt de beroepscode niet sterk af van de oude beroepscode uit 2007. Punten waaraan bijzondere aandacht is besteed zijn:

  • interculturele verschillen tussen psycholoog en cliënt en tussen cliënten onderling;
  • het doen van uitspraken over personen in de media;
  • het hanteren van het blokkeringsrecht.

Daarnaast is bij de herziening vooral gelet op de leesbaarheid en de begrijpelijkheid van de tekst.

Tuchtrecht

De code is primair bedoeld als richtlijn voor het professioneel handelen. Gz-psychologen en specialisten die lid zijn van het NIP of bij het NIP geregistreerd zijn, zijn gebonden aan de beroepscode, en kunnen daarop via het verenigingstuchtrecht worden aangesproken.

Maar ook voor gz-psychologen en specialisten die geen lid zijn van het NIP is de code van belang. Als BIG-geregistreerden zijn zij onderworpen aan het wettelijk tuchtrecht. Bij de beoordeling van klachten oriënteren de Regionale Tuchtcolleges zich op de standaarden die binnen de beroepsgroep gelden voor zorgvuldig professioneel handelen. Als het gaat om klachten tegen gz-psychologen en specialisten vormt de NIP-code hierbij een belangrijke leidraad.

Klik hier voor de belangrijkste veranderingen in de code

De nieuwe code is te raadplegen op de website van het NIP. NIP-leden ontvangen eind deze week de gedrukte versie. Niet-leden van het NIP kunnen  de code bestellen via de webwinkel van Boom Psychologie.

 

 

4 thoughts on “Nieuwe beroepscode voor psychologen

  1. Eens met mevrouw Zondervan. En er is geen link onderaan het artikel met een gratis download. Het staat er notabene bij “Niet-leden van het NIP kunnen de code bestellen via de webwinkel van Boom Psychologie”. Clienten, voor wie deze informatie natuurlijk minstens zo belangrijk is, kunnen deze nu niet inzien. Belachelijk

  2. Ik zou graag zien dat iedereen (professionals, leden, cliënten, beleidsmakers) de nieuwe beroepscode via de NVGzP site online kan lezen of raadplegen. Kan dat geregeld worden? Om de reden die hierboven genoemd wordt: NIP code geldt als leidraad voor zorgvuldig professioneel handelen.
    Graag gratis en online beschikbaarheid, daar hebben we wat aan.

    1. De code is voor iedereen gratis online te lezen via de website van het NIP, zie de link onderaan het artikel.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.