Nieuwe beroepscode voor psychologen

04-03-2015

Peter van Drunen

Op 1 maart jl. is de nieuwe NIP-beroepscode voor psychologen in werking getreden. Deze is ook relevant voor gz-psychologen en specialisten die geen lid zijn van het NIP: zij vormt de leidraad voor de toetsing van klachten door de BIG-tuchtcolleges.

Inhoudelijk wijkt de beroepscode niet sterk af van de oude beroepscode uit 2007. Punten waaraan bijzondere aandacht is besteed zijn:

  • interculturele verschillen tussen psycholoog en cliënt en tussen cliënten onderling;
  • het doen van uitspraken over personen in de media;
  • het hanteren van het blokkeringsrecht.

Daarnaast is bij de herziening vooral gelet op de leesbaarheid en de begrijpelijkheid van de tekst.

Tuchtrecht

De code is primair bedoeld als richtlijn voor het professioneel handelen. Gz-psychologen en specialisten die lid zijn van het NIP of bij het NIP geregistreerd zijn, zijn gebonden aan de beroepscode, en kunnen daarop via het verenigingstuchtrecht worden aangesproken.

Maar ook voor gz-psychologen en specialisten die geen lid zijn van het NIP is de code van belang. Als BIG-geregistreerden zijn zij onderworpen aan het wettelijk tuchtrecht. Bij de beoordeling van klachten oriënteren de Regionale Tuchtcolleges zich op de standaarden die binnen de beroepsgroep gelden voor zorgvuldig professioneel handelen. Als het gaat om klachten tegen gz-psychologen en specialisten vormt de NIP-code hierbij een belangrijke leidraad.

Klik hier voor de belangrijkste veranderingen in de code

De nieuwe code is te raadplegen op de website van het NIP. NIP-leden ontvangen eind deze week de gedrukte versie. Niet-leden van het NIP kunnen  de code bestellen via de webwinkel van Boom Psychologie.