Nieuwe beleidsregel beschikbaarheidsbijdrage en informatiekaart aanvraagprocedure GGZ

19-08-2021

De nieuwe Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen (BR/REG – 22131) is gepubliceerd door de NZa. De beleidsregel geldt voor subsidiejaar 2022 en gaat in op 1 januari 2022.

Beleidsregel
Het doel van deze beleidsregel is om vast te leggen op welke wijze zorgaanbieders in aanmerking kunnen komen voor een beschikbaarheidsbijdrage voor de bekostiging van (medische) vervolgopleidingen en op welke wijze de NZa gebruikmaakt van haar bevoegdheden om deze beschikbaarheidsbijdrage toe te kennen.

Informatiekaart en video aanvraagprocedure opleidingsplaats GGZ
De NZa en stichting TOP Opleidingsplaatsen krijgen met enige regelmaat vragen over de aanvraagprocedure in de GGZ. Daarom hebben de bij de aanvraag betrokken partijen samen een video gemaakt waarin de stappen van deze procedure aan bod komen. In de informatiekaart is de rolverdeling van deze partijen op een rijtje gezet.