In 2019 geen nieuwe bekostiging acute GGZ

26-11-2018

De nieuwe bekostiging van de acute GGZ gaat volgend jaar niet door. De brancheorganisaties van zorgverzekeraars en zorgaanbieders trekken hun steun in voor inschrijving van een nieuwe zorgstandaard voor de acute GGZ.

Daardoor kan de Nederlandse Zorgautoriteit de nieuwe bekostiging in 2019 niet invoeren, en blijven de huidige regels voor de crisis-dbc’s van kracht. Dit is niet in het belang van de patiënt.

In de zomer heeft  de NZa de regelgeving voor 2019 bekendgemaakt. Daarin was ook de nieuwe bekostiging van de acute GGZ opgenomen. Hiermee konden GGZ-aanbieders en verzekeraars per regio afspraken maken over de organisatie van de acute GGZ, zodat die ook in dunbevolkte gebieden goed geregeld is.  Voorwaarde voor deze bekostiging was inschrijving van de generieke module door zorgverzekeraars en zorgaanbieders bij het Zorginstituut.

Inmiddels is duidelijk dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders hun steun voor inschrijving per 2019 van de generieke module  intrekken. Hierdoor is de NZa genoodzaakt om nu nog de nieuwe regels voor de acute GGZ terug te draaien. Dat betekent dat de in 2018 bestaande regelgeving met crisis-dbc’s in 2019 blijft gelden.

“Dat is zorgelijk,’’ aldus Marian Kaljouw, voorzitter van de RvB van de NZa. “De generieke module is al geruime tijd af en is bedoeld om de kwaliteit van de acute GGZ per regio te verbeteren.”

Acute GGZ is de zorg voor mensen die als gevolg van een psychiatrische stoornis, zoals stemmingsstoornissen of schizofrenie, in een crisissituatie terechtkomen. Jaarlijks gaat het om ongeveer 50.000 mensen. De nieuwe bekostiging gold voor het beschikbaar hebben van personeel en bedden voor de acute GGZ.

Meer informatie over deze en andere wijzigingen lees je in de circulaire over de regelgeving voor 2019. Op Werken met dbc’s vind je de dbc-documentatie en -tabellen voor de GGZ en de forensische zorg.