Nieuwe bedragen voor de beschikbaarheidsbijdragen

19-12-2019

Weet jij als opleideling dat de volgende zaken binnen de beschikbaarheidsbijdrage vallen of horen te vallen:

  • het collegegeld;
  • de inzet van de opleidingsgroep (bestaande praktijkopleider(s), de supervisor(s) en de werkbegeleider(s) of mentor(s));
  • je salariskosten;
  • alle overheadkosten die de zorgaanbieder maakt zodat je kunt worden opgeleid en zorg kunt leveren, zoals de kosten van niet-behandelend personeel (denk aan het secretariaat) en de (huur)kosten van het gebouw.

Als de beschikbaarheidbijdrage niet wordt gebruikt om deze kosten te dekken, bestaat het risico dat deze onderdelen bij een toekomstige herberekening van de beschikbaarheidsbijdrage buiten beschouwing worden gelaten. Wij komen binnenkort met een poll om te horen of jullie dit allemaal krijgen.

De FGzPT heeft in haar Q&A over de beschikbaarheidsbijdrage aangegeven dat het niet verboden is om een eigen bijdrage te vragen aan opleidelingen. De NVGzP herkent zich niet in deze uitspraak als het gaat om GGZ-instellingen en vrijgevestigden die aangesloten zijn bij GGZ Nederland of LVVP. In het Bestuurlijk Akkoord GGZ 2019-2022 staat namelijk de volgende zin: “Instellingen en praktijken die gebruik maken van de beschikbaarheidsbijdrage voor opleiden vragen hiervoor niet aanvullend een eigen bijdrage van de opleidelingen”. Zodoende is het wel degelijk tegen landelijke, geaccordeerde afspraken in om als ondertekenaars van dit akkoord een eigen bijdrage te vragen. De NVGzP zal vanaf 2020 actief monitoren of aan deze afspraak gehoor wordt gegeven.

Lees hier verder.