Nieuw! P3NL Kennisagenda gelanceerd

03-11-2020

De kennisagenda helpt om vanuit wetenschappelijk onderzoek zo praktisch mogelijk en goed onderbouwd je behandeling te geven.

P3NL ziet het als één van haar kerntaken om het belang van evidence based werken uit te dragen, omdat evidence based werken leidt tot een betere kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg.

Hoe kunnen we de zorg voor álle cliënten verbeteren en welke wetenschappelijke kennis is daarvoor nodig?  Om deze vragen te beantwoorden, heeft P3NL het afgelopen jaar samen met professionals in de psychologische en pedagogische zorg gewerkt aan een kennisagenda. In deze kennisagenda zijn de 10 belangrijkste kennishiaten vanuit de praktijk verzameld. Deze 10 onderwerpen vragen om meer wetenschappelijk onderzoek vanuit de praktijk, zodat behandelaars deze kennis kunnen gebruiken om de zorg te verbeteren. Bekijk hier de kennisagenda.

Bekijk hier de video voor een korte introductie op de kennisagenda.

Tijdens het webinar op 30 oktober is de kennisagenda gepresenteerd. ‘Kan de kennisagenda bijdragen aan het verminderen van de wachtlijsten?’ en ‘hoe wordt een behandeling evidence based?’, zijn een paar vragen die tijdens het webinar zijn besproken. Je kunt het webinar hier terugzien.

Kennisagenda in de praktijk!
De kennisagenda kan door subsidiegevers worden gebruikt om subsidieprogramma’s te formuleren en middelen voor onderzoek te prioriteren. Overkoepelend wil P3NL de subsidiekalender op structurele basis monitoren en relevante calls onder de aandacht brengen bij lidverenigingen en onderzoekers.

Daarnaast kan de agenda door de verschillende leden binnen lidverenigingen als basis dienen voor het uitwerken van onderzoeksvoorstellen of voor het aanvragen van budget. De kennisagenda bestaat uit tien onderwerpen waar cliënten, professionals en onderzoekers over hebben aangegeven dat er binnen de ggz nog niet voldoende kennis aanwezig is. Word dus ambassadeur voor deze kennisagenda en breng de onderwerpen ter sprake als het gaat over onderzoek doen of kennisvergaring. Het kan bij je instelling, in je supervisiegroep of op een congres. Op deze manier zorgen we er samen voor dat we de zorg nog beter maken!

Vragen of ideeën?
Neem dan contact op met beleidsmedewerker Rianne Groen via: telefoonnummer: 06-82074993 / e-mail: rianne.groen@p3nl.nl

Alle informatie op een rij: