Nieuw! Herziene beroepsprofielen klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog

11-10-2017

Wat doet een klinisch psycholoog precies? En een klinisch neuropsycholoog? Wat is hun specifieke deskundigheid en waarin onderscheiden zij zich van de gz-psycholoog en de psychotherapeut? Om antwoord te geven op deze vragen, is voor beide specialismen een aantal jaren geleden het  beroepsprofiel samengesteld. De informatie was inmiddels wat achterhaald, waardoor de inhoud onlangs herzien is.

Achtergrondinformatie en positionering
De profielen bieden achtergrondinformatie en laten diverse specialisten zelf aan het woord. Ook dragen de beroepsprofielen bij aan een betere positionering van de klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog . Zij zijn van belang voor de beroepsgroep zelf, maar vooral ook voor de buitenwereld: beleidsmakers, directies van instellingen, zorgverzekeraars en verwijzers. Zij hebben vaak een slecht beeld van de meerwaarde en specifieke deskundigheid van klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen. Met deze profielen wordt dit beeld verhelderd.

De beroepsprofielen downloaden of bestellen
Wil je graag de beroepsprofielen digitaal lezen en bewaren? Klik hieronder voor de digitale versie:
Beroepsprofiel klinisch psycholoog
Beroepsprofiel klinisch neuropsycholoog

Het beroepsprofiel is ook in gedrukte versie beschikbaar. De kosten bedragen € 5,50 per stuk plus € 2,– verzendkosten. Indien je een gedrukte versie wenst, kun je een mail sturen naar: bureau@nvgzp.nl

Eerder verscheen in dezelfde reeks het beroepsprofiel van de gz-pycholoog.