Nieuw cao-artikel inschaling opleideling ook voor bestaande opleidelingen

04-02-2020

De werknemersorganisatie FBZ (de vakbond voor zorgprofessionals waar NVGzP en NIP lid van zijn) heeft met GGZ Nederland gesproken over het nieuwe cao GGZ-artikel (hfst 8, art.7).

GGZ Nederland was tot voor kort van mening dat dit gewijzigde artikel niet van toepassing zou zijn op opleidelingen die reeds voor 1 juni 2019 in opleiding waren. Na een gesprek hierover met FBZ, heeft GGZ Nederland een gewijzigd advies uitgebracht aan de leden van GGZ Nederland. Dit advies houdt in dat de werkgevers voor deze groep opleidelingen opnieuw naar dit artikel willen kijken en alsnog maatwerk voor deze groep willen toepassen.

Standpunt NVGzP en NIP
De psychologische beroepsverenigingen NVGzP en NIP zijn van mening dat dit maatwerk dient in te houden dat de opleideling die vóór 1 juni 2019 reeds in opleiding was, alsnog met ingang van 1 juni 2019  ingeschaald dient te worden volgens het inpassingsnummer waar de opleideling op 1  juni 2019 in hadden moeten zitten volgens H8, artikel 7, cao GGZ 2019-2021. Aan GGZ Nederland is verzocht om dit maatwerk ook als zodanig toe te passen. Wanneer GGZ Nederland hier niet mee akkoord gaat,  overwegen NVGzP en NIP juridische stappen.

Reikwijdte
Deze regeling geldt voor alle piog’s en gios die werken bij een instelling die valt onder de cao GGZ.

Compensatie
We horen momenteel geluiden dat werkgevers opleidelingen dwingen om hun contract open te breken om zo de extra kosten die deze regeling met zich meebrengen, op een andere manier binnen bestaande contracten te compenseren. Wij achten dit onwenselijk en er is per ommegaande om opheldering gevraagd bij GGZ Nederland. De NVGzP en het NIP adviseren haar leden hier kritisch en terughoudend mee om te gaan en geen gewijzigde afspraken te ondertekenen tot nader bericht van onze zijde. Laat het ons weten als je hiermee te maken hebt. Dan kunnen wij inventariseren op wat voor schaal dit bij de instellingen gebeurt.

Informatie
Mocht je meer informatie willen over dit traject of zijn er problemen rond de invoering hiervan, dan verzoeken de NVGzP en het NIP jou dit kenbaar te maken. Dit kun je doen bij Joost Kamoschinski, beleidsmedewerker NVGzP via mail (jkamoschinski@nvgzp.nl) of telefoon (06-38161678) en Nieske Winters, beleidsmedewerker NIP via mail (nieske.winters@psynip.nl) of telefoon (06-17868582). Wanneer noodzakelijk, kunnen wij deze berichten doorsturen naar de FBZ die zowel op landelijk als op regionaal niveau hierover in gesprek kan gaan met de werkgever(sorganisatie).