Nieuw bestuurslid Jesse Meijers

17-11-2020


Op 12 november is de ledenraad van de NVGzP unaniem akkoord gegaan met de benoeming van Jesse Meijers als bestuurslid van de NVGzP per 1 december 2020.

Jesse is Universitair Docent bij de sectie Forensische Psychiatrie van het Willem Pompe Instituut aan de Universiteit Utrecht en werkt zowel als gezondheidszorgpsycholoog en wetenschappelijk medewerker bij Justitieel Complex Zaanstad.

Wij zijn blij met zijn affiniteit met onderzoek en zijn deskundigheid op het gebied van de forensische zorg en wensen hem veel succes toe.