Nieuw bestuurslid Jesse Meijers

17-11-2020


Op 12 november is de ledenraad van de NVGzP unaniem akkoord gegaan met de benoeming van Jesse Meijers als bestuurslid van de NVGzP per 1 december 2020.

Jesse is Universitair Docent bij de sectie Forensische Psychiatrie van het Willem Pompe Instituut aan de Universiteit Utrecht en werkt zowel als gezondheidszorgpsycholoog en wetenschappelijk medewerker bij Justitieel Complex Zaanstad.

Wij zijn blij met zijn affiniteit met onderzoek en zijn deskundigheid op het gebied van de forensische zorg en wensen hem veel succes toe.

Tegelijkertijd nemen wij afscheid van Joost Walraven als bestuurslid. Joost is ook werkzaam in de forensische zorg als directeur zorg en behandeling bij de PI in Zwolle. Wij willen Joost bedanken voor zijn inzet, energie en betrokkenheid bij ons als NVGzP.

Daarnaast zijn wij nog op zoek naar een 7e bestuurslid waarbij onze gedachten uitgaan naar een kandidaat met kennis van en ervaring met het patiëntgebonden onderzoek- en wetenschapsveld en/of werkzaam in de VG of ouderenzorg.

Lees er hier meer over.