Open brief NVGzP NVP VGCt VEN tegen afschaffen keuzevrijheid in de zorg

03-06-2014

Op woensdag 4 juni jl. heeft de NVGzP samen met de NVP, de VGCt en de VEN (vereniging EMDR Nederland) een open brief gestuurd aan de Tweede Kamer over  het schrappen van het zogenaamde ‘hinderpaalcriterium’ uit de zorgverzekeringswet (artikel 13)Volgens de vier verenigingen gaat hiermee niet alleen de keuzevrijheid voor de patiënt teloor, maar gaat dit ook ten kosten van de kwaliteit van de zorg en vergroot het de machtsongelijkheid tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Klik hier om de open brief te lezen. 

Actualiteit

De open  brief is een vervolg op de oproep aan leden om woensdag 4 juni het werk een uur te onderbreken. Dit in verband met het geplande Kamerdebat over dit onderwerp op donderdag 5 juni. Dit debat is inmiddels uitgesteld tot een later datum.

De wetswijziging moet het mogelijk maken dat zorgverzekeraars bij naturapolissen geen zorg meer hoeven te vergoeden door ongecontracteerde zorgverleners. Nu moeten zorgverzekeraars volgens het zogenaamde ‘hinderpaalcriterium’ nog zo’n 75-80% van deze zorgkosten vergoeden. 

De wetswijziging is voor minister Schippers een belangrijk instrument in haar poging de kosten van de gezondheidszorg beter in de hand te houden. Zij probeert de wijziging te motiveren door te wijzen op de kwaliteitsbewaking die zorgverzekeraars op deze manier zouden kunnen uitvoeren. ‘Ongecontracteerde zorg’ wordt daarbij gelijkgesteld aan ‘kwalitatief slechte zorg’.

Verzet

Zorgverleners hebben zich massaal tegen de wetswijziging gekeerd. Meer dan 75.000 mensen tekende de VvAA-petitie tegen afschaffing van de keuzevrijheid in de zorg. In de NRC van woensdag 23 januari verscheen een paginagrote advertentie van de VVAA, met tien argumenten tegen afschaffing van de keuzevrijheid. Uit een onderzoek dat VVAA dezelfde dag publiceerde blijkt dat  deze campagne kan rekenen op brede steun van het publiek: driekwart van de Nederlanders wil zelf zijn zorgverlener kunnen kiezen, ook als dit betekent dat zij iets meer moeten betalen.

Ook van de kant van consumenten bestaat grote weerstand tegen de plannen, zie bij voorbeeld het commentaar van de Consumentenbond op de plannen van de regering. Zelfs sommige zorgverzekeraars zijn tegen: in NRC en Telegraaf van zaterdag 31 mei jl. verscheen een paginagrote advertentie van DSW tegen de afschaffing van de keuzevrijheid.

Nieuw: ook brancheorganisatie zelfstandige klinieken tegen wetswijziging, klik hier

Nieuwe plannen van de Minister

Maandag 1 juni kwam de Minister in een interview met radio 1 naar buiten met een nieuw plan: naast de bestaande zorgverzekeringen zou er een nieuwe polis moeten komen, die alleen maar vergoeding biedt van gecontracteerde zorg.  “Er komt een derde polis bij voor mensen die niet meer voor slechte of ondoelmatige zorg willen betalen.” Hiermee probeert zij het protest de wind uit de zeilen te nemen. Immers: gesuggereerd wordt dat de vergoeding van ongecontracteerden bij de huidige polissen in stand blijft.

In verschillende commentaren is vernietigend gereageerd op het idee van de Minister.  De journalistiek website Follow the Money spreekt van misleiding en flauwekul: als de wetswijziging doorgaat, hoeven zorgverzekeraars ook bij bestaande polissen geen ongecontracteerde zorg meet te vergoeden.  Verzekeraar DSW deelt deze analyse en noemt het plan in Zorgvisie van de Minister ‘oplichterij’. Volgens directeur Oomen zal de bdugetpolis leiden tot een prijzenslag in de zorg, zowel wat betreft de kosten van een zorgverzekeringspolis als wat betreft de vergoedingen aan zorgverleners.

Stemmingmakerij

De brief reageert ook op de ongefundeerde stemmingmakerij over de kwaliteit van psychologische zorg. Zo wist  de Telegraaf dinsdag jl. te melden dat in de hele eerstelijnszorg keuzevrijheid blijft bestaan, behalve bij psychologen. Zorgverzekeraars zouden bij psychologische zorg een steviger vinger in de pap moeten hebben, omdat “juist in de ggz veel ’cowboys’ op de markt zijn, die slechte behandelingen geven tegen torenhoge tarieven”. In de open brief van de vier verenigingen wordt krachtig stelling genomen tegen deze beeldvorming: “Dit is stemmingmakerij, die niet op feiten gebaseerd is. De tarieven van psychologen in de Basis GGZ zijn strak gemaximeerd, en de kwaliteitsstandaarden voor psychologische hulpverlening doen niet onder voor die van andere disciplines.”

7 thoughts on “Open brief NVGzP NVP VGCt VEN tegen afschaffen keuzevrijheid in de zorg

 1. het lijkt me niet goed om de klanten van zorgverzekeraars als onmondige kinderen te behandelen. Mensen zijn mans genoeg om zelf keuzes te maken. Zorgverzekeraars moeten buiten het keuzeveld blijven. Ze mogen het aantrekkelijker maken, maar niet zodanig dat het dwang wordt. Vrijheid van keuze is ook een groot goed, dat moeten we bewaken

 2. Ik ben tegen het afschaffen van keuze vrijheid van hulpverleners, ik vind het een slechte maatregel, hierdoor neemt de macht van de zorgverzekering alleen nog maar meer toe. In meerdere opzichten een slechte zaak.

 3. Deze maatregelingen illustreren een ontwikkeling, die een veel grotere reikwijdte heeft…
  Nog meer controle, nog meer beheersing, nog meer macht onder ‘het mom’ van
  bezuinigen, welke paradoxaal genoeg tot hogere kosten leiden.

 4. De minister suggereert niet alleen dat ongecontracteerde zorg bij huidige polissen zal blijven bestaan. Zij suggereert bovendien dat alle niet gecontracteerde zorg per definitie slecht en ondoelmatig is! Dat is natuurlijk niet waar, nu niet en wellicht in de toekomst nog minder.
  Mogelijk draagt zij onbedoeld bij aan een hernieuwde maatschappelijke tweedeling: ‘arme’ cliënten met een natura polis en ‘rijke’ cliënten die goede niet gecontracteerde zorg met privacybescherming desnoods zelf betalen.

 5. Ik snap niet zo goed waarom wij uberhaupt nog contracten aan zouden willen gaan met zorgverzekeraars. Als we de machtsverhoudingen willen herstellen, dan moeten we daar zelf actie voor moeten ondernemen. Deze niet-wederkerige relatie met de zorgverzekeraar is zeer ongezond te noemen. Zorgverzekeraars willen graag dat wij giga instellingen worden die zij eenzijdig kunnen vormen, uitknijpen en kapotmaken. Gekgenoeg ligt hierin dus een kans: verbreek allen het contract.

  Wat zou je je client adviseren als zij in een dergelijk pakket zouden zitten. Juist, wegwezen en zelf richting geven aan wat goede zorg is. Om goed voor ons zelf te zorgen moeten we echter eerst alle contractuele banden met zorgverzekeraars verbreken. Start een mooie campagne voor de restitutiepolis en we zijn weer aan zet aan de onderhandelingstafel en geen gast die ook zijn krabbel mag zetten onder het bestuurlijk akkoord.

  Samenwerking is een mooi streven, maar het moet niet het middel zijn om vergoed te kunnen worden door de zorgverzekeraar. We moeten onszelf andere doelen stellen. De angstcultuur binnen onze beroepsgroep moet verdwijnen. We zijn meer waard dan dat.

Comments zijn gesloten