Navigeren naar toekomstbestendige psychologische vervolgopleidingen

26-04-2021


De maatschappij verandert, zorgbehoeften veranderen, behandelmogelijkheden veranderen. Met het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen, kortweg APV, navigeren we naar psychologische vervolgopleidingen die flexibel meegroeien in een steeds veranderende wereld.

In deze video komen de aanleiding, het doel en de aanpak van het programma en de verschillende deelprojecten in vogelvlucht voorbij.