Verzekeraar a.s.r.: vraag om verwijsbrief is geen teken wantrouwen

19-06-2015

zorgverzekeraars

Onder onze leden leven veel vragen over de verwijsbrief als voorwaarde voor vergoeding, vooral bij ongecontracteerde zorg. Op ons verzoek geeft Astrid Wauben van a.s.r. (onderdeel van zorginkooporganisatie Multizorg VRZ) hieronder uitleg over het waarom en hoe van een verwijsbrief.

Tijdens een gesprek met de NVGzP werd ons verteld dat niet-gecontracteerde zorgaanbieders niet blij zijn met het gegeven dat wij hen op een andere manier behandelen dan gecontracteerde zorgaanbieders. Is dat vanuit wantrouwen tegenover deze zorgaanbieders? Dit gevoel van wantrouwen had te maken met de verwijsbrief. Deze vragen wij op en controleren wij als verzekerden naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieders zijn gegaan.

Hoe zit dat nou precies met een verwijsbrief? Mogen zorgverzekeraars deze ter controle van de vergoeding opvragen? En wordt er daarbij inderdaad onderscheid gemaakt tussen gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgaanbieders?

Verwijsbrief is toegangskaartje

Een verwijsbrief is een toegangskaartje voor zowel de generalistische basis GGZ als de gespecialiseerde GGZ. Voordat een cliënt zich meldt bij een zorgaanbieder gaat hij eerst langs de huisarts. Volgens de basisverzekering is er sprake van vergoeding wanneer iemand een DSM IV stoornis heeft. De huisarts geeft op de verwijsbrief aan dat hij een DSM IV stoornis vermoedt.

Met zorgaanbieders die gecontracteerd zijn, hebben wij afspraken gemaakt over de toegang tot de GGZ en vastgelegd in de overeenkomst. Daar hoort ook een verwijsbrief bij waarop, onder andere, het vermoeden van een DSM IV stoornis staat aangegeven.

Niet gecontracteerden: check, geen teken van wantrouwen

Met niet-gecontracteerde zorgaanbieders zijn dergelijke afspraken niet gemaakt. Aangezien een verwijsbrief  nodig is voor de toegang naar zowel de generalistische basis GGZ als de gespecialiseerde GGZ willen wij dat graag checken voordat wij de nota vergoeden. Als zorgverzekeraar mogen wij immers alleen maar zorg vergoeden die tot het verzekerde pakket behoort.  Meer informatie dan het vermoeden van een DSM IV stoornis is niet nodig. Eventuele overige (medische) informatie die op de verwijsbrief staat kan afgedekt of verwijderd worden.

Dus is het een teken van wantrouwen als wij de verwijsbrief controleren bij een declaratie van niet-gecontracteerde zorgaanbieders? Dat is zeker niet het geval en hopelijk heb ik dat gevoel weg kunnen nemen.

Inmiddels is ons inkoopbeleid op hoofdlijnen voor 2016 op de website van Multizorg VRZ gepubliceerd en publiceren wij 1 juli het volledige inkoopbeleid. Voor de totstandkoming van dit beleid hebben wij net als vorig jaar weer met diverse partijen gesproken, waaronder de NVGzP. Zie voor meer informatie https://www.multizorgvrz.nl/ggz-vrijgevestigden/

Astrid Wauben

Astrid Wauben is Beleidsadviseur  Zorginkoop GGZ van a.s.r

 

3 thoughts on “Verzekeraar a.s.r.: vraag om verwijsbrief is geen teken wantrouwen

  1. Ik vind de argumentatie ook niet steekhoudend, aangezien dit niet primair een overeenkomst tussen ZV en aanbieder betreft, maar een door de NZA opgelegde spelregel. Het opvragen van de verwijsbrief zonder meer, is een inbreuk op privacy en beroepsgeheim en het is de vraag of dat eigenlijk wel toegestaan is.
    Door dit standaard te doen bij niet- gecontracteerden en niet bij gecontracteerden wordt de relatie tussen patiënt en niet gecontracteerde zorgaanbieder meer onder druk gezet dan de behandelrelatie met een gecontracteerde aanbieder. Het is het organiseren van problemen bij niet- gecontracteerde aanbieders en de eigen verzekerden die daarvoor kiezen.
    Dat kun je willen inkleden als goedbedoelde controle op naleving van de regels, maar het lijkt toch vooral politiek te zijn, namelijk het opwerpen van drempels voor niet- gecontracteerde zorgverstrekking.

  2. Ik ben het helemaal eens met Willem!
    Verder is de verwijzing onderdeel van het medisch dossier en behoort tot het beroepsgeheim. ASR zit niet gecontracteerden te pesten en wil zo inzage krijgen in het dossier. Dit hebben ze al gekregen in de contracten maar zo willen ze verzekerden meer sturen. De data honger van de ZV.

  3. Volgens de DBC spelregels moet er een correcte verwijzing zijn om een zorgtraject als DBC te declareren. Anders gezegd, als een zorgverlener een DBC declareer dan moet er gewoon sprake zijn van een juiste verwijzing. Of hij nu gecontracteerd is of niet. Dat heeft niets te maken met de bepalingen die de verzekeraars dicteren. Ze kunnen het er wel inzetten maar het moest toch al. Toegeven dat het gewoon om wantrouwen gaat lijkt ook voor ASR lastig.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.