Multidisciplinaire richtlijn spinale musculaire atrofie (SMA) type 1 gereed

05-12-2018

De multidisciplinaire richtlijn spinale musculaire atrofie (SMA) type 1 is gereed.

SMA 1 (spinale musculaire atrofie type 1) is een zeer ernstige spierziekte die zich openbaart bij de geboorte of kort daarna.

Alle beroepsverenigingen hebben de richtlijn geautoriseerd.
De richtlijn verschijnt binnenkort ook op de Richtlijnendatabase en op www.spierziekten.nl.