Monitor Basis GGZ: verschuiving naar naar Basis GGZ en POH GGZ komt op gang

21-01-2015

Peter van Drunen

De substitutie van gespecialiseerde GGZ door Basis GGZ en van GGZ naar huisarts en POH komt op gang. Dat blijkt  uit de tweede Monitor generalistische Basis GGZ, die op maandag 19 januari door Minister Schippers werd aangeboden aan de Tweede Kamer. De Monitor beschrijft ook de ervaringen van zorgverleners, patiënten en zorgverzekeraars met de Basis GGZ.

De Monitor is gebaseerd op kwantitatief en kwalitatief onderzoek in drie regio’s: Friesland, Utrecht e.o. en Zuid-Limburg. Bovendien gaat het alleen over Basis GGZ die aangeboden wordt vanuit instellingen; vrijgevestigden zijn vanuit gebrek aan gegevens niet meegenomen. De Monitor bestrijkt het eerste half jaar van 2014.

Volgens de gegevens van de Monitor is het aantal nieuwe patiënten in de Basis GGZ bijna vier maal zo hoog als het aantal patiënten dat zich in 2013 aanmeldde bij de eerstelijnspsychologie. Het aantal nieuwe patiënten bij de POH GGZ is na invoering van de stelselwijziging bijna verdubbeld. In de specialistische GGZ is het gebruik van de DBC Kort (tot 800 minuten) met circa 65 % is teruggelopen.

(ook een studie van het NIVEL  naar verschuivingen in de huisartsenpraktijk geeft een stijging van consulten bij psychische problemen en stoornissen te zien, zij het veel minde dramatisch: zo’n 15-20% hoger dan in 2013).

Van de vijf producten wordt het product ‘Intensief’ het vaakst gebruikt (37%). De andere producten (‘Kort’, ‘Middel’, ‘Chronisch’ en ‘Transitie’ worden elk in ca. 15% van de gevallen gebruikt. Gesignaleerd wordt dat er vaak tijdens de behandeling wordt gewisseld van product. Zorgaanbieders geven aan dat het vooraf moeilijk te voorspellen welk product bij iemand past.

De resultaten van de Monitor zijn opvallend omdat uit andere bronnen juist blijkt dat de vraag naar Basis GGZ achterblijft bij de verwachtingen. Een verklaring voor dit verschil kan zijn dat de Monitor slechts betrekking heeft op drie regio’s en alleen op GGZ-instellingen, niet op vrijgevestigden. Ook de onderzoekers zelf benadrukken dat het gaat om voorlopige conclusies, die niets zeggen over het landelijk beeld.

Wat betreft de ervaringen van zorgverleners bevestigt de Monitor het bestaande beeld: men wordt gek van de onderling verschillende en vaak onwerkbare eisen van zorgverzekeraars en van de enorme administratieve lasten die dat met zich meebrengt. Daarnaast wordt onder andere gesignaleerd dat de producten te kort zich om volgens richtlijn te kunnen behandelen. Patiënten klagen onder andere over het feit dat zij slecht geïnformeerd zijn.

Klik hier voor de integrale tekst van het rapport.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.