Mogelijk verplichte pilots nieuw bekostigingssysteem

16-09-2017

 

In de ggz werken veldpartijen en overheid samen aan de ontwikkeling van een nieuwe manier om de zorg te financieren. De bedoeling is om vanaf 2020 te werken met een zorgclustermodel in plaats van de dbc-systematiek (zie ook dit bericht van Zorgvisie).

Op dit moment test de NZa het zorgclustermodel in diverse pilots bij zorgaanbieders. Dat levert vooralsnog niet voldoende informatie op, omdat er te weinig aanbieders meedoen aan de pilot. De NZa overweegt daarom om een aantal zorgaanbieders te verplichten tot (meer) meewerken aan de pilots in het zorgclustermodel. Dat staat in de voortgangsrapportage die de NZa aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. Als de pati├źntaantallen waarover zorgclustergegevens aangeleverd worden eind september nog te klein zijn, zal de NZa waarschijnlijk overgaan tot verplichte deelname.

Meer informatie: NZa factsheet zorgclustermodel (de link op de laatste bladzij werkt niet meer, ga naar https://nieuwmodelggzfz.nza.nl/)

Aanmelden voor de pilot: Zorgclustertool