Moeizame start cao-onderhandelingen GGZ

03-06-2019

Tijdens de eerste onderhandelingen voor een nieuwe cao GGZ op 23 mei jl. hebben werkgevers- en werknemersorganisaties, waaronder FBZ, hun voorstellen toegelicht. De NVGzP wordt hierin vertegenwoordigd door FBZ.

Werknemersorganisaties hebben in hun gezamenlijke inzet aangegeven dat ze in willen zetten op aantrekkelijk werkgeverschap en behoud van werknemers. Zo wil FBZ de flexibele inzet beperken en de vaste werknemers waarderen voor hun inzet. FBZ realiseert zich dat zij zich namens 80.000 werknemers sterk moet maken op belonen, behoud van werknemers, professionaliteit en ontwikkeling.

Verslechteringen
FBZ en de andere werknemersorganisaties zijn geschrokken van een aantal verslechteringen die werkgevers willen. Zo stellen ze voor om zieke werknemers tijdens het eerste ziektejaar niet het volledige loon door te betalen. Dit is in feite een boete op ziek zijn, die uitgaat van wantrouwen.

Daarnaast willen werkgevers met FBZ praten over aanpassing van de vergoedingen, zoals ORT en toeslagen. Verder komen werkgevers met het schrappen van een aantal beschermende maatregelen die nu als aanvulling op de Arbeidstijdenwet in de cao staan. Zoals de mogelijkheid van het draaien van een vroege dienst na een late dienst. Dit staat haaks op de inzet van de werknemersorganisaties, gericht op duurzame inzetbaarheid en de gezondheid van werknemers.

Voortgang
Werkgevers komen vóór 20 juni met een inhoudelijke reactie op al onze voorstellen. We hopen dat er dan een goede slag gemaakt wordt naar een nieuwe cao GGZ. Lees over de laatste ontwikkelingen op www.fbz.nl.

Hogere salarisschalen klinisch (neuro)psychologen
De NVGzP werkt samen met FBZ ook aan een verbetering van de salarisschalen van klinisch (neuro)psychologen. Dit traject loopt niet via de cao-onderhandelingstafel, zodat deze niet opgenomen is in de inzet van de werknemersorganisaties gezamenlijk. Met de FWG-functionaris van FBZ treft de NVGzP voorbereidingen om deze gewenste, hogere salarisschaal te realiseren. Wanneer hier meer over te melden is, zullen we dit in een apart bericht op de website plaatsen.