Modelbrief voor werknemers in gezondheidscentra

14-01-2019


InEen wil de cao Gezondheidscentra en de Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG) ontmantelen. Reden daarvoor is onder andere dat de arbeidsvoorwaarden van sommige disciplines niet meer zouden aansluiten bij de tarieven die zorgverzekeraars hanteren voor de beroepsgroepen in gezondheidscentra.

FBZ, de cao-partij waarbij wij zijn aangesloten, ziet geen noodzaak voor ontmanteling van de cao: het is nogal een rigoureuze maatregel met veel juridische haken en ogen. De vraag is bovendien of een ander arbeidsvoorwaardenpakket de door InEen geschetste problemen oplost. Alleen werknemers dreigen nu de dupe te worden en dat is onaanvaardbaar. Het multidisciplinaire karakter van gezondheidscentra vraagt om een eigen cao.

Wat kun je doen?
FBZ heeft meerdere malen aangeboden aan InEen om samen te zoeken naar andere oplossingen, maar volgens InEen is ontmanteling de enige juiste route. FBZ vindt het onbegrijpelijk dat InEen zonder draagvlak doorgaat op de ingeslagen weg.
Je werkgever is lid van InEen en kan dus zijn zorgen uitspreken bij InEen. Dat betekent wel dat je werkgever doordrongen moet zijn van de ernst van de situatie.

Om je werkgever van die ernst te doordringen, heeft FBZ een modelbrief gemaakt. Het enige dat je hoeft te doen, is deze brief ondertekenen (eventueel samen met collega’s), om deze vervolgens aan je werkgever te versturen. Heb je dit nog niet gedaan? Doe het dan snel en maak ook collega’s op de brief attent! Hoe meer brieven je werkgever ontvangt, hoe groter de kans dat we teruggaan naar de onderhandelingstafel om te praten over oplossingen die wèl hout snijden. Daarnaast kun je nog steeds de FBZ-petitie tekenen tegen ontmanteling via deze site.