Ministerraad akkoord met wijziging Wlz voor de GGZ

26-02-2019

Op 15 februari 2019 heeft de ministerraad het wetsvoorstel goedgekeurd voor wijziging van de Wet langdurige zorg (Wlz) zodat GGZ-cliënten toegang tot de Wlz kunnen krijgen per 2021. Het wetsvoorstel gaat zeer binnenkort naar de Tweede Kamer ter behandeling.

De behandeling van het wetsvoorstel door Tweede en Eerste Kamer moet in 2019 worden afgerond. Het ministerie van VWS, het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), CAK, branches en cliëntenorganisaties werken aan een stappenplan voor alle betrokken partijen om zich voor te bereiden op de openstelling van de Wlz in 2021.