Ministerie van VWS bezuinigt 7,5 miljoen op beschikbaarheidsbijdrage p-opleidingen

08-10-2020

Op 7 oktober jongstleden was de veldraadpleging van TOP Opleidingsplaatsen over het afgelopen toewijzingsproces beschikte opleidingsplaatsen p-opleidingen. Hierbij was ook het ministerie van VWS aanwezig. Gevraagd werd naar het verdwijnen van 86 opleidingsplaatsen voor klinisch psycholoog en het feit dat deze niet gesubstitueerd waren naar vermeerdering opleidingsplaatsen gz-psycholoog.

Uit het antwoord van het ministerie van VWS blijkt dat zij zonder verdere communicatie met de beroepsverenigingen bezuinigingen hebben doorgevoerd op het totale bedrag van de beschikbaarheidsbijdrage. Het gaat hierbij om een bedrag van ongeveer 7,5 miljoen euro. Hier zouden ongeveer 162 extra plaatsen voor de gz-opleiding gerealiseerd kunnen worden. De toelichting die door VWS tijdens de vergadering gegeven is, duidt op een politieke keuze.

Opmerkelijk en ongewenst
De NVGzP snapt niet dat er op deze manier bezuinigd wordt. Ook is het opmerkelijk dat deze bezuiniging niet gecommuniceerd is naar het veld. Pas na kritische vragen van ‘De Nederlandse ggz’ bleek dat deze doorgevoerd was.

In een tijd waarin er grote tekorten zijn aan regiebehandelaren en er grote wachtlijsten zijn voor psychische behandeling, is het opmerkelijk en ongewenst dat er bezuinigd wordt op opleidingsplaatsen voor een belangrijke beroepsgroep. Een beroepsgroep die bijvoorbeeld in de GGZ regiebehandelaar is en zodoende de verantwoordelijkheid kan dragen voor de behandeling van vele nieuwe patiënten.

(Politieke) druk
De NVGzP is, in afstemming en samenwerking met andere veldpartijen, zich aan het bezinnen op verdere acties om deze ongewenste bezuiniging van tafel te krijgen.