Belangrijke wijzigingen herregistratie en opleiding KP en KNP

03-06-2022

Goed nieuws voor opleidelingen in de specialistische beroepen: vanaf 1 juli 2022 mag van hen geen eigen bijdrage aan de opleiding meer worden gevraagd. De minister van VWS heeft ingestemd met een Besluit van het College dat eigen bijdrage-constructies verbiedt. De minister stemde ook in met de Besluiten rondom gelijkgestelde werkzaamheden voor de herregistratie van specialisten en de erkenning van supervisie door EMDR en schematherapie supervisoren.

Volledige vergoeding van de opleiding
Door het Besluit over de eigen bijdrage komt de opleiding voor de specialismen klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog volledig voor rekening van de praktijkopleidingsinstellingen. De meeste praktijkopleidingsinstellingen ontvangen daarvoor een vergoeding, de zogeheten Beschikbaarheidsbijdrage, die in principe kostendekkend moet zijn. Bij een aantal praktijkopleidingsinstellingen hoeven opleidelingen al geen eigen bijdrage te betalen, met ingang van 1 juli 2022 geldt dat voor alle praktijkopleidingsinstellingen.

Geen dubbelrol voor hoofdleiders
Verder heeft het College besloten dat met ingang van 1 januari 2022 hoofdopleiders geen dubbelrol meer mogen hebben in de opleiding – bijvoorbeeld als P-opleider – en dat waarnemend praktijkopleiders aan dezelfde eisen moeten voldoen als de praktijkopleider. Dit is besloten om de kwaliteit en continuïteit van de praktijkopleiding te kunnen waarborgen.

Supervisie EMDR en schematherapie erkend
Goed nieuws voor supervisoren van de Vereniging EMDR Nederland (VEN) en de Vereniging voor Schematherapie (VSt): door het Besluit van het College telt door hen gegeven supervisie voor EMDR- en schematherapie vanaf 1 juli 2022 mee voor de herregistratie en supervisie in het kader van de opleiding tot psychotherapeut en klinisch psycholoog. De CRT heeft de bevoegdheid gekregen om op grond van vastgestelde criteria nieuwe psychotherapieverenigingen te erkennen als het gaat om supervisie in het kader van de opleiding tot psychotherapeut en klinisch psycholoog en de herregistratie voor klinisch psychologen.

Herregistratie op basis van gelijkgestelde werkzaamheden niet meer mogelijk
Verder stemde de Minister in met het Besluit waarmee de zogeheten ‘gelijkgestelde registratie’ met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 komt te vervallen. Dat is de registratie voor specialisten die geen patiëntgebonden werk uitvoeren, maar uitsluitend werkzaamheden die daaraan gelijkgesteld zijn. Wel zijn de werkzaamheden die kunnen meetellen als patiëntgebonden werkzaamheden uitgebreid. Lees het eerdere nieuwsbericht hierover