Minister stemt in met Besluit specialisme klinische neuropsychologie

25-01-2017

De minister van VWS heeft op 23 december jl. ingestemd met het Besluit specialisme klinische neuropsychologie van het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog. Het besluit voegt de deelbesluiten met betrekking tot de klinische psychologie van het vorige college samen.

De instemming van de minister met het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van
13 januari 2017. Het besluit trad op 14 januari 2017 in werking en werkt terug tot en met
1 januari 2017.

Klik hier voor het besluit specialisme klinische neuropsychologie.

Contact
Voor eventuele vragen over het besluit kunt u contact opnemen met de secretaris van het CSGP, mr. M.C.J. Rozijn via mike.rozijn@fgzpt.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.