Minister reageert op blog Walraven

23-01-2014

Minister Schippers heeft een officiële reactie gegeven op de geuite zorgen die Joost Walraven op zijn veel gelezen blog: ‘Noodkreet: van Evidence Based naar Insurance Based behandelen in de GGZ‘ uiteen had gezet. Eind november schreef klinisch psycholoog Joost Walraven een blog over het hoofdbehandelaarschap en de invloed van zorgverzekeraars op de inhoud van de zorg. De blog trok veel aandacht, zowel op de NVGzP site als elders.

Op 9 januari had Walraven een gesprek op ministerie van VWS met naar aanleiding van zijn brief om zijn zorgen uit de blog verder toe te lichten. Na uitleg over de punten reageerden de aanwezigen door te zeggen dat ze de Basis GGZ zullen monitoren en aanpassen waar mogelijk. Verder ging Walraven in op de onmogelijkheid van het hoofdbehandelaarschap met het huidig aantal behandelaren. Hier voelde hij dat er wel ruimte was voor verruiming vanuit het VWS in de toekomst.

In haar brief reageert de minister op de punten in de blog van Walraven door te stellen dat er wel degelijk ruimte is voor overleg. Zo wordt er op landelijk niveau regelmatig wordt overlegd en verschillende partijen in de ggz bezig zijn met de invulling van het bestuurlijk akkoord. In dat bestuurlijk akkoord is ook opgenomen wie de hoofdbehandelaars mogen zijn. Ze hoopt daarnaast dat psychologen en zorgverzekeraars samen met elkaar regels kunnen bepalen over het hoofdbehandelaarschap, ook al hebben zorgverzekeraars de vrijheid om eisen te stellen voor contacten en polisvoorwaarden.

 

Brief minister Schippers aan Walraven 21 januari 2014

Blog met verslag van bezoek van Walraven aan VWS 22 januari 2014

Blog Joost Walraven – Noodkreet: van Evidence Based naar Insurance Based behandelen in de GGZ 22 november 2013

 

2 thoughts on “Minister reageert op blog Walraven

  1. Joost, wat bemoedigend om te lezen dat je blog zo veel invloed heeft en dus wel gelezen en waargenomen wordt. Bedankt voor jullie inzet, ik vind het bemoedigend dat er een reactie is, ook al laat die nog veel vragen open. Heb net zelf mails gestuurd over het hoofdbehandelaarschap en de rol van de GZer hierin naar NVGZP, PPO en VGCT.
    Wibke Franzen, GZpsychologe bij Lentis

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.