Minister neemt CVZ-advies in hoofdlijnen over

02-10-2013

De Minister neemt de adviezen uit het CVZ-rapport over de GGZ deels over. Alternatieve besparingsvoorstellen laat zij doorlichten door CVZ. Dit blijkt uit een brief die zij op  30 september naar de Tweede Kamer stuurde.

CVZ-rapport

Het College voor Zorgverzekeringen publiceerde in juli haar rapport over de Geneeskundige GGZ. Hoewel het rapport veel minder radicaal was dan eerdere concepten, bevatte het nog steeds enkele controversiële voorstellen. De Minister neemt de meest hiervan over:

  1. Geïndiceerde preventie vanuit de Basis GGZ hoort per 2014 niet meer tot het verzekerde pakket. De zorg is alleen verzekerd als zij door huisartsen of de POH-GGZ wordt verleend.
  2. De uitsluiting van aanpassingsstoornissen blijft gehandhaafd. Een uitzondering wordt gemaakt voor zorg bij kindermisbruik en -handeling. De DBC-registratieregels worden zo aangepast, dat deze zorg vergoed kan worden.
  3. De Minister neemt de lijst met interventies uit het CVZ-rapport voor kennisgeving aan. Psychologische interventies die niet voldoen aan de stand van de wetenschap en de praktijk behoren volgens haar niet tot de te vergoeden zorg. Dit geldt onder andere voor  psychoanalyse en mindfullnesstrainingen. Andere behandeltechnieken (EMDR, hypnotherapie, relaxatietherapie) zijn slechts  aangewezen voor bepaalde stoornissen.

Opmerkelijk is dat de Minister in haar brief niets zegt over de uitsluiting van bepaalde stoornissen uit de GGZ, zoals  enkelvoudige fobieën en sommige seksuele stoornissen.

Alternatieve besparingsvoorstellen

In haar zogenaamde Buitenhof-oproep had de Minister in februari burgers en zorgorganisaties opgeroepen om met alternatieve bezuinigingsvoorstellen te komen. Meer dan 40 organisaties hebben hierop gereageerd, waaronder ook de NVGzP en de VGCt. Daarnaast waren er reacties van meer dan 2.500 burgers en individuele zorgverleners.

Ongeveer een kwart van de reacties gaat over het verzekeringspakket. Veelvoorkomende suggesties van individuele burgers betroffen onder andere vruchtbaarheid, zwangerschap en bevalling (19%), alternatieve zorg (17%), preventie (11%) en levensstijl (10%).  Andere thema’s die in de reacties veel naar voren kwamen waren doelmatigheid, verspilling, marktwerking, topinkomens, eigen risico en de DBC-structuur.

De Minister kondigt aan dat zij voorstellen die betrekking hebben op het pakket zal voorleggen aan het College voor Zorgverzekeringen.

Klik hier voor een analyse van de uitkomsten van de Buitenhof-actie en hier voor de reactie van de Minister.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.