Minister: goede behandeling in Basis GGZ mogelijk

24-10-2013

De Basis GGZ biedt voldoende ruimte voor adequate behandeling van angst- en stemmingsstoornissen. Dit schrijft Minister Schippers in antwoord op Kamervragen van PvdA’er Kuzu.

Aanleiding voor de Kamervragen was een open brief van het Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie (NedKAD) over de opzet van de Basis GGZ. In de brief stelt NedKad dat het aantal sessies in de Basis GGZ ontoereikend is voor de behandeling van matige tot ernstige psychische aandoeningen volgens de geldende multidisciplinaire richtlijnen.
Volgens de Minister biedt met name het zorgpakket ‘Intensief binnen de Basis GGZ voldoende ruimte.

Eerder hadden ook de NVGzP en de VGCt al gewezen op de te beperkte behandelduur binnen de Basis GGZ. Behandeling volgens richtlijn vereist in de regel 12 tot 30 sessies. In het zorgproduct Intensief wordt uitgegaan van gemiddeld 11 sessies. Bovendien gaan verzekeraars er in hun contractering vanuit dat het grootste deel van de patiënten behandeld kan worden in de zorgproducten Kort en Middel. Deze gaan uit van een gemiddelde behandelduur van respectievelijk 5 en 8 sessies.

Uitstelbrief minister over evaluatie monitor generalistisch basis ggz 12 november 2013

Reactie Minister aan NedKad, 5 november 2013

Beantwoording kamervragen consequenties voorgenomen opzet basis GGZ specialistische GGZ, 24 oktober

Brief NedKad aan minister over basis GGZ, sept 2013

Brief NVGzP VGCt aan vaste Kamercommissie VWS inz. Basis GGZ, juni 2013.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.