Menzis teruggefloten door rechter – cessieverbod opgeheven

28-09-2015

Zorgverleners die niet-gecontracteerde zorg verlenen aan verzekerden van Menzis kunnen via een zogenaamde akte van cessie weer rechtstreeks declareren bij de verzekeraar. Hiermee geeft Menzis gevolg aan een uitspraak van de rechter, die oordeelde dat het verbod op het gebruik van cessie onrechtmatig is.

Menzis hanteerde vanaf 1 januari 2015 een verbod op het gebruik van de akte van cessie. Zo’n akte houdt in dat de cliënt het recht op vergoeding overdraagt aan de zorgverlener. Hierdoor kan de zorgverlener rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraar, en wordt de patiënt niet belast met de financiële afwikkeling van de zorg.

Door het verbod van Menzis was dit niet meer mogelijk, en moesten nota’s voor niet-gecontracteerde zorg altijd aan de cliënt gestuurd worden, die dit bedrag dan zelf bij Menzis moest declareren.

In een kort geding dat was aangespannen door GGZ Momentum heeft de rechter geoordeeld dat dit verbod op cessie onrechtmatig was. Op basis daarvan heeft Menzis besloten het cessieverbod met onmiddellijke ingang in te trekken. Dit geldt ook voor zorg die eerder dit jaar is geleverd, maar nog niet is gefactureerd.

Vergoedingspercentage

Als gebruik wordt gemaakt van de akte van cessie controleert Menzis de rechtsgeldigheid van de akte. Ook wordt bij het indienen van de declaratie via de akte van cessie gecontroleerd op de doelmatigheid en rechtmatigheid van de geleverde zorg. Als hier sprake van is, vergoedt Menzis, conform de polisvoorwaarden van een naturapolis, 75% van de nota tot een maximum van 75% van het gemiddeld door Menzis gecontracteerd tarief. Bij een restitutiepolis geldt dat niet-gecontracteerde zorg 100% vergoed wordt, tot een maximum van het marktconforme tarief.

Indienen akte van cessie

Indien een zorgaanbieder een declaratie via akte van cessie wil indienen, kan deze dat doen door deze te sturen naar: Zorgverzekeraar Menzis, T.a.v. afdeling Declaratieverwerking GGZ, Postbus 75000, 7500 KC Enschede

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.