Menzis publiceert details inkoopbeleid GGZ 2016

15-05-2015

zorgverzekeraars

Zorgverzekeraar Menzis heeft op 13 mei de specificaties gepubliceerd van het inkoopbeleid voor de GGZ 2016. De betreffende documenten zijn toegevoegd aan onze pagina met een overzicht van het inkoopbeleid van alle verzekeraars.

Speerpunten van het inkoopbeleid van Menzis zijn substitutie, kwaliteit, doelmatigheid en integriteit van zorg. Voor al deze criteria worden vergaand uitgewerkte regels geformuleerd, die richtinggevend zijn voor de contractering.

Enkele grepen uit het inkoopbeleid:

  • diagnostiek komt in principe alleen in aanmerking voor vergoeding als onderdeel van de behandeling. In de gespecialiseerde GGZ moet het aantal diagnostische DBC’s wordt teruggedrongen tot onder de 10%;
  • vrijgevestigde psychotherapeuten moeten tot 50% van hun productie gaan declareren in de Basis GGZ;
  • instellingen moeten nog meer gaan werken met zorgprogramma’s; Menzis heeft hiervoor een eigen toetsingskader opgesteld;
  • alleen psychiaters en klinisch psychologen kunnen als hoofdbehandelaar in de gespecialiseerde GGZ DBC’s openen en sluiten; andere beroepsgroepen, waaronder gz-psychologen, kunnen optreden als uitvoerend hoofdbehandelaar;
  • in de Basis GGZ kunnen gz-psychologen en psychotherapeuten optreden als hoofdbehandelaar voor alle producten, dus inclusief het product Chronisch;
  • vergoeding van behandeling van stoornissen NAO is alleen mogelijk als aan bepaalde specifieke voorwaarden wordt voldaan;
  • tegengaan upcoding door vaststelling van een maximum gemiddeld uurtarief van € 97 in de Basis GGZ en € 111 in de gespecialiseerde GGZ.
  • hogere tarieven voor o.a. lidmaatschap LVVP of NIP, deelname praktijkvisitaties, opleidingsplaatsen, gebruik E-health en Rom;

Documenten:

Menzis Specificatie Zorginkoopbeleid 2016

Menzis Bijlagen Specificaties Zorginkoopbeleid GGZ 2016

Klik hier voor een overzicht van alle inkoopdocumenten van alle verzekeraars.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.