Mentale gezondheid: van ons allemaal

21-07-2022

Landelijke en lokale preventie aanpak gepresenteerd

Gezamenlijk hebben de bewindspersonen van VWS, OCW en SZW het plan van aanpak gepresenteerd “Mentale gezondheid: van ons allemaal”.

In hun aanbiedingsbrief verwoorden zij hun gezamenlijke ambitie als: “Samen streven we naar een veerkrachtige samenleving waar we naar elkaar omkijken en oog hebben voor de mentale gezondheid van onszelf én van elkaar. Dit doen we door het vergroten van de mentale weerbaarheid en het verminderen van de risicofactoren in onze maatschappij. Ons streven is hierbij dat onze jeugd lekker in hun vel zit, werkenden met energie en plezier hun werk kunnen doen, onze ouderen niet vereenzamen en kwetsbare personen niet extra hard worden geraakt.

Een en ander willen en zullen zij (en wij) realiseren langs een vijftal actielijnen: Mentaal gezond(e) maatschappij, buurt, onderwijs, aan het werk en online. De ambities zijn – net als urgentie – hoog. Gelukkig sluit de aanpak aan bij vele reeds bestaande initiatieven en programma’s op mentale gezondheid.

Lees hier de kamerbrief (met bijlagen).

En klik hier voor de factsheet Aanpak “Mentale gezondheid: van ons allemaal”