Meldpunten problemen transitie jeugdzorg en langdurige zorg

07-05-2015

Het NIP heeft een meldpunt geopend voor knelpunten bij de hervorming van de langdurige zorg. Eerder werd reeds een meldpunt geopend voor problemen met betrekking tot de transitie van de jeugdzorg. Beide meldpunten staan ook open voor meldingen door NVGzP-leden.

Adressen voor beide meldpunten:

  • langdurige zorg: klik hier https://www.psynip.nl/formulieren-nip-algemeen/meldpunt-hervorming-langdurige-zorg.html
  • jeugdzorg: jeugdwet@psynip.nl

Gerapporteerde knelpunten worden door het NIP geïnventariseerd en aan de orde gesteld bij overleggen met VWS, NZa en andere relevante organisaties. Voor wat betreft de jeugdzorg wordt hierbij samengewerkt met de Tafel Jeugd van P3NL, waarin ook de NVGzP participeert.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.