Meewerken aan proefvisitatie?

27-06-2019

In de bestuursvergadering van september 2017 is afgesproken om te komen tot een traject voor visitatie van vrijgevestigde praktijken.

Nadat begin 2018 het handboek Praktijkvisitatie is goedgekeurd, is er een werkgroep Praktijkvisitatie met vijf vrijgevestigde praktijkhouders van start gegaan. Samen hebben zij dit handboek vertaald in een lange checklist die door twee testkoppels geanalyseerd, beproefd, geëvalueerd en bijgesteld is.

Het is de bedoeling om te komen tot een gecertificeerde visitatie waar ook de zorgverzekeraars een hoger tarief voor willen betalen. Waar dat kan, willen we graag met andere beroepsverenigingen optrekken. Momenteel zoeken we nog enkele praktijkhouders die mee willen werken aan een (gratis) proefvisitatie.

Lijkt dit je wat, omdat je dan meteen weet hoe je praktijk er voor staat? Neem dan contact op met wbrinkman@nvgzp.nl.