Meer plaatsen beschikbaar voor de GGZ-opleidingen

26-06-2017

De afgelopen periode heeft de NVGzP herhaaldelijk verzocht het aantal plaatsen voor de opleiding tot GZ-psycholoog te verhogen. Afgelopen vrijdag werd bekend dat, gelet op de ontstane wachttijden in de GGZ, de Minister van VWS besloten heeft voor 2018 voor alle ggz-opleidingen, waarover TOP Opleidingsplaatsen een toewijzingsvoorstel uitbrengt, op het maximumadvies van het Capaciteitsorgaan in te zetten. We zijn dan ook blij met dit resultaat!

Eerder had de Minister zich gebaseerd op het minimumadvies van het Capaciteitsorgaan met uitzondering van het aantal voor de Verpleegkundig Specialist GGZ dat reeds gebaseerd was op het maximumadvies. Dit betekent het volgende voor de aantallen beschikbare instroomplaatsen 2018:

Beschikbaar 2018 Was Verschil
GZ psycholoog 610 524 86
Psychotherapeut 224 198 26
Klinisch psycholoog 255 226 29
Klinisch neuropsycholoog   27   22   5
Verpleegk. Specialist GGZ   86   86   0

Voor de opleiding tot GZ-psycholoog zijn 86 plaatsen meer beschikbaar gesteld. Deze zullen volgens de vastgestelde verdeelsleutel over de sectoren worden verdeeld (zie onderstaande tabel). Voor nadere toelichting op de berekeningsmethode wordt verwezen naar het aangepaste toewijzingsprotocol voor de GZ-psycholoog op de website van TOP Opleidingsplaatsen.

Sector 2018
Epilepsie     6
GGZ (instelling) 329
GGZ (vrijgevestigd) 153
Gehandicaptenzorg   55
Revalidatie   12
Verpleeghuizen   24
Ziekenhuizen   31
Totaal 610

Lees hier verder voor de complete nieuwsbrief van TOP Opleidingsplaatsen
d.d. 23 juni 2017.

In deze brief van 22 juni van de Minister aan de Tweede Kamer over het Capaciteitsplan 2016 is op pagina 3 een toelichting gegeven op het besluit van de Minister om in het maximumadvies van het Capaciteitsorgaan genoemde aantal opleidingsplaatsen beschikbaar te stellen.