Meer maatwerk bij de herregistratie

19-12-2018De NVGzP sluit zich aan bij het verzoek van de KNMG aan het ministerie van VWS over meer maatwerk bij de herregistratie van artikel 3-beroepen voor wat betreft de werkervaringsuren.

De KNMG pleit er voor de werkzame periode, voorafgaand aan een langdurige werkonderbreking, niet altijd buiten beschouwing te laten. Onder omstandigheden moeten bij een beslissing over de herregistratie van elke individuele zorgverlener ook de uren van vóór een werkonderbreking van twee jaar of langer, kunnen meetellen.

Lees hier de brief die de KNMG stuurde aan het ministerie van VWS.