Meer informatie over de overgang dbc’s naar uitvoeringsvarianten (Jeugd)

12-11-2017Uitvoeringsvarianten in de sector Jeugd

Bij het ingaan van de Jeugdwet in 2015 is afgesproken dat er per 1 januari 2018 geen diagnose-informatie meer op declaraties en facturen mag staan. De tot nu toe gebruikte dbc-systematiek mag dan dus niet meer worden gebruikt. In plaats daarvan komen drie uitvoeringsvarianten, waarvan de gemeenten/inkoopregio’s er één kiezen om in te voeren.

P3NL-webinar van woensdag 8 november gemist? Klik hier om de uitzending ‘Van dbc’s naar uitvoeringsvarianten’ terug te kijken.

Hier vind je een checklist voor het beëindigen van de dbc’s: checklist.

Klik hier voor een beknopte beschrijving van de uitvoeringsvarianten.

Overgang 1 januari 2018
Inmiddels is duidelijk dat verschillende inkoopregio’s en aanbieders niet op tijd klaar zullen zijn voor deze overstap. De VNG en GGZ Nederland hebben daarom een noodscenario opgesteld waarbij het mogelijk is om over te stappen op 1 april of 1 juli 2018 in plaats van 1 januari.

Wacht niet tot alle contracten met opdrachtgevers rond zijn maar ga vast aan de slag met wat je nu al kan doen (zie ook bovengenoemde checklist). Concreet komt het neer op het maken van de volgende stappen:

  1. Ga na of je een rechtstreeks contract krijgt per 1 januari 2018 of dat je als onderaannemer kunt behandelen en factureren.
  2. Ga vervolgens na welke uitvoeringsvariant jouw gemeente hanteert per 1 januari 2018 en vraag de gemeente duidelijk aan te geven wat van jou wordt verwacht;
  3. Als je geen contract krijgt per 1 januari 2018 en ook niet als onderaannemer actief zal zijn, maar wel in 2017 een gecontracteerde partij was, moet je alle behandelingen administratief afsluiten. Vanaf 2018 wordt geen gebruik meer gemaakt van het factuur- en declaratieberichtenpaar JW321-JW322.
  4. Vraag aan de gemeente hoe te handelen met behandelingen die in 2017 gestart zijn en die doorlopen in 2018.

Wat als de gemeente nog niet kan overstappen op 1 januari 2018?
Het niet halen van de deadline van 1 januari 2018 heeft risico’s en consequenties voor zorgaanbieders. Alle behandelingen zullen worden afgesloten op 31 december 2017, maar voor regio’s en aanbieders die echt nog niet over kunnen op 1 januari 2018, komen twee andere overstapmomenten in 2018: 1 april en 1 juli. Wat houdt dit in?

De dbc-systematiek en het werken met het JW321-bericht moeten sowieso per 31 december 2017 worden beëindigd. Ook wanneer een regio en aanbieder besluiten om per 1 april of 1 juli over te stappen. Zorgcontinuïteit en de continuïteit van aanbieders houden echter wel prioriteit. Aanbieders moeten in de overbruggingsperiode wel de geleverde zorg registreren, maar tot het moment van de overstap naar een uitvoeringsvariant, maken regio en aanbieder geen gebruik van het berichtenverkeer voor jeugd-GGZ. Voor het registreren in de overbruggingsperiode heeft
GGZ Nederland de ‘Basisset Gegevenselementen’ gepubliceerd. Klik hier om deze te openen. Het berichtenverkeer wordt met terugwerkende kracht ingehaald vanaf het moment van instappen. Hierover verschijnt 1 december 2017 een Protocol herstarten berichtenverkeer. Om te zorgen dat je in de overbruggingsperiode niet in financiële problemen belandt, kun je een voorschot aanvragen. Informeer hiernaar bij de gemeente. De bevoorschotting moet achteraf weer worden verrekend.

Toewijzing en facturatie: software-aanpassingen
Vanaf 2018 wordt geen gebruik meer gemaakt van de factuur- en declaratieberichten JW321-JW322. Dit geldt ook voor trajecten voor basis-GGZ waarvoor nu nog het JW321-bericht wordt gebruikt. Er zijn nieuwe standaardproductcodes en productcategorieën voor de jeugd-GGZ.
Klik hier voor de aanvullingen op de standaardproductcodelijst Jeugdwet voor jeugd-GGZ.

Zoek ook het contact met je softwareleverancier. Om na te gaan of die een ‘groene vink’ heeft voor iJw, kun je terecht bij iStandaard: klik hier.

Meer weten?