Meer GZ-opleidingsplaatsen aangevraagd

09-05-2016

Peter van Drunen

Voor de opleiding tot gz-psycholoog 2017 zijn 828 opleidingsplaatsen aangevraagd. Dit is acht procent meer dan in 2016.

Dit blijkt uit het concept-toewijzingsvoorstel voor opleidingssubsidies, dat TOP Opleidingsplaatsen eerder deze maand aan VWS heeft gestuurd. Onduidelijk is nog hoeveel opleidingsplaatsen in 2017 gesubsidieerd zullen worden. In 2016 waren dit er 500. Als dit aantal gehandhaafd blijft, betekent dit een overintekening van 65%.

Ook voor de opleiding tot klinisch psycholoog is sprake van een forse overintekening: 189 aanvragen, tegenover een beschikbare subsidiecapaciteit in 2016 van 140 (+ 35%). Voor de opleiding tot klinisch neuropsycholoog is het aantal aanvragen even groot als de beschikbare subsidiecapaciteit in 2016 (20). Voor de opleiding tot psychotherapeut is sprake van een overintekening van 20% (143 aangevraagd, capaciteit 2016 120).

Vooral vanuit de verpleeghuiszorg en de gehandicaptenzorg  zijn veel meer GZ-opleidingsplaatsen aangevraagd dan vorig jaar beschikbaar. In de verpleeghuissector is dit meer dan drie keer zoveel (85 vs. 25), in de gehandicaptenzorg tweeëneenhalf keer zoveel (94 vs. 38).

Opmerkelijk is dat het aantal aanvragen vanuit de vrijgevestigde praktijk juist veel lager is dan het aantal plaatsen dat in 2016 beschikbaar was: 60 in plaats van 104. De niet-benutte subsidiecapaciteit is toegevoegd aan de capaciteit voor GGZ-instellingen.

In de Voorjaarsnota die later deze maand verschijnt zal de minister bepalen hoeveel opleidingsplaatsen in 2017 zullen worden gesubsidieerd voor de verschillende opleidingen.

Bron: Nieuwsbrief TOP Opleidingsplaatsen

 

 

 

[cd_text]