Medewerkers geestelijke gezondheidszorg niet meegenomen in eerste vaccinatieronde

04-01-2021

In een op 21 december jl. verschenen brief van het ministerie van VWS worden psychiaters en zorgprofessionals in de GGZ niet genoemd in de vaccinatiestrategie van minister De Jonge. Deze groep dreigt daardoor niet met prioriteit bescherming tegen COVID-19 te krijgen. Dat is onacceptabel, zo vinden verschillende partijen binnen de GGZ.

De NVvP, de Nederlandse ggz en MIND hebben hierover hun zorgen geuit bij het ministerie van VWS. Inmiddels heeft het ministerie het verzoek en de zorgen van de GGZ erkend en wil men komende week serieus beoordelen op welke wijze deze groep op een goede manier onderdeel kan zijn van de vaccinatiestrategie èn de praktische uitvoering daarvan. Er zijn echter nog geen concrete toezeggingen gedaan.

Het is essentieel dat het ministerie toezegt dat zorgmedewerkers in instellingen waar psychiatrisch patiënten worden behandeld, aan het vaccinatieplan worden toegevoegd als groep die met voorrang ingeënt kan worden. Mensen die zijn opgenomen in GGZ-instellingen en de zorgprofessionals die daar werken, moeten evenzeer beschermd worden tegen COVID-19.

Voorzitter van de Nederlandse ggz Jacobine Geel: “We hebben van meet af aan over alles meegedacht om deze pandemie te beteugelen. En we zullen dat blijven doen, uit grote zorg voor onze cliënten en medewerkers. Maar er moet nú een antwoord komen op de vraag die we al weken stellen: Waar blijven onze cliënten en zorgverleners in de vaccinatiecampagne? Hoe blijft ons zorgpersoneel gemotiveerd voor vaccinatie als ze door VWS niet worden genoemd?”

Inhoud brief VWS
In de brief van het ministerie van VWS worden zorgmedewerkers genoemd van verpleeghuizen, kleinschalige woonvormen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning die als eerste een uitnodiging voor de COVID-19 vaccinatie zullen krijgen. In de gehele brief worden medewerkers binnen de GGZ echter niet genoemd. Zeer opmerkelijk en uiteraard ongewenst.

Het lukt het ministerie van VWS om onduidelijke redenen niet om het GGZ-personeel een plek te geven in de prioritering, wat opmerkelijk genoemd kan worden, gezien de impact die het virus heeft voor deze belangrijke professionals.

Voortgang
Er wordt vanuit de GGZ druk uitgeoefend op het ministerie van VWS om zo snel mogelijk ook zorgmedewerkers bij langdurig opgenomen psychiatrisch patiënten en in de crisisdienst voorrang te verlenen, zodat zij worden beschermd tegen het virus.

Brief VWS
De brief van het ministerie van VWS over de uitwerking van de vaccinatiestrategie COVID-19 kun je hier vinden.