Marktscan GGZ: meer patiënten bij huisarts

30-05-2016

Sinds de stelselwijziging in de GGZ is het aantal patiënten met psychische klachten bij de huisarts en POH GGZ gestegen. Het aantal patiënten in de Basis GGZ was ongeveer even hoog als in de voormalige eerstelijnspsychologie. Het aantal patiënten in de gespecialiseerde GGZ nam met twintig procent af.

Dit blijkt uit de Marktscan GGZ 2015, die de NZa onlangs publiceerde.  De cijfers suggereren dat er sprake is van een verschuiving van gespecialiseerde GGZ naar Basis GGZ en huisarts. Het is volgens de NZa echter nog te vroeg om hierover definitieve uitspraken te doen.

Ondanks de verschuiving was de gespecialiseerde GGZ in 2014 nog wel veruit de grootste sector, met 680.000 patiënten. Bij de huisarts werden 390.000 patiënten behandeld bij de huisarts, in de Basis GGZ  310.000.

Wachttijden

De NZa signaleert dat er sprake is van oplopende wachttijden in de gespecialiseerde GGZ. Dit geldt met name voor de zogenaamde aanmeldwachttijd, dus de tijd tussen aanmelding en eerste contact. Deze steeg van 4,5 weken in 2014 tot 5,6 weken in 2015. Dit is hoger dan de norm die hiervoor afgesproken is tussen aanbieders en verzekeraars (4 weken). De tijd tussen intake en begin van de behandeling bleef voor alle stoornissen wel binnen de norm (10 weken).

Klik hier voor bericht NZa en link naar de integrale tekst van de Marktscan.

[cd_text]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.