Marc Verbraak: kwaliteitsstatuut goed nieuws voor gz-psychologen en klinisch (neuro)psychologen

16-02-2016

Peter van Drunen

Vanuit P3NL was de NVGzP nauw betrokken bij de totstandkoming van het Model Kwaliteitsstatuut GGZ. NVGzP-voorzitter Marc Verbraak is tevreden over het resultaat: “Voor ons waren een goede positionering van de gz-psycholoog, de klinisch psycholoog en de klinisch neuropsycholoog als regiebehandelaar belangrijk. Een positionering die recht doet aan hun deskundigheid. Dat hebben we op een goede manier weten te regelen.”

“Wat wij als NVGzP wilden bereiken was dat naast de klinisch psycholoog ook de gz-psycholoog en de klinisch neuropsycholoog een duidelijke positie zouden krijgen in de GGZ. Bij de oude regeling van het hoofdbehandelaarschap was dat niet het geval: wettelijk gezien konden de gz-psycholoog  en de klinisch neuropsycholoog hoofdbehandelaar zijn, maar in de contracten met verzekeraars werden ze vaak uitgesloten van het hoofdbehandelaarschap, of alleen onder heel strikte voorwaarden toegelaten.”

“In het Model Kwaliteitsstatuut dat er nu ligt is dit veel beter geregeld. Een model dat, niet onbelangrijk, de steun van de zorgverzekeraars kent. De klinisch psycholoog kan, net als overigens de psychiater, altijd regiebehandelaar zijn, of het nu gaat om generalistische basis GGZ of gespecialiseerde GGZ, de vrijgevestigde praktijk of instellingen, klinische of ambulante zorg. Daarnaast kunnen binnen de gespecialiseerde GGZ van de instellingen binnen omschreven settings zowel de gz-psycholoog als de klinisch neuropsycholoog optreden als regiebehandelaar, behalve als er sprake is van klinische zorg.”

“Het enige wat we niet voor elkaar hebben gekregen is de vrijgevestigd gz-psycholoog als regiebehandelaar in de gespecialiseerde GGZ. We hebben ons daar als NVGzP in P3NL-verband wel voor ingezet, maar voor zorgverzekeraars was dit niet bespreekbaar. Daarentegen is de klinisch neuropsycholoog wél opgenomen als mogelijke regiebehandelaar in de vrijgevestigde gespecialiseerde GGZ.”

“Naast de uitkomst ben ik ook tevreden over de manier waarop we als psychologische, pedagogische en psychotherapeutische verenigingen hebben samengewerkt bij de totstandkoming van dit statuut. Via P3NL hebben ook alle betrokken verenigingen op een goede manier hun inbreng kunnen geven.”

[cd_text]

4 thoughts on “Marc Verbraak: kwaliteitsstatuut goed nieuws voor gz-psychologen en klinisch (neuro)psychologen

 1. Nee niet tevreden. De beroepsgroep verpleegkundigen is een achterblijver in dit verhaal.
  Wel een groot aandeel in de praktijk maar in de molen van erkenning toekennen in bevoegdheden nog ver weg van wat het moet zijn. In de praktijk echter wel bekwaam en uitvoerend waarbij de zgn hoofdbehandelaar er soms voor de vorm bij zit. Dit laatste niet als devaluatie van anderen bedoeld maar meer als opmerking dat de praktijk vaak wel zo loopt. Ik hoop dat wij hierin nog een slag kunnen slaan en dat het geen achterhoede gevecht wordt.

 2. Voor mij als Ervaren Basis Psycholoog is het lastig het enthousiasme te delen. Met 25 jaar werkervaring komt niemand op voor mij en mensen zoals ik. De groep ervaren basis psychologen die de BIG boot hebben gemist had in dit verhaal mogen worden betrokken. Juist als het gaat over kwaliteit en registratie. Een gz-psycholoog met paar jaar werkervaring krijgt al jaren meer bevoegdheden, steun en financiële middelen dan beroepsgenoten die net even een andere loopbaan en leven hebben gehad.
  Juist mensen die graag met richtlijnen en protocollen werken, mogen gevoel hebben voor uitzonderingen.

 3. Het kwaliteitsstatuut zoals nu overeengekomen geldt voor de ggz voor volwassenen. De verwachting is dat afgeleid van dit statuut voor de jeugd ggz een vergelijkbaar, maar aan de realiteit van de jeugd ggz en wensen van de gemeenten aangepast, kwaliteitsstatuut kan gaan komen. Wanneer dat zo is, is mij ook nog niet duidelijk. Maar voor u verandert er (voorlopig) niets.

 4. Het is voor mij moeilijk te begrijpen dat er zo enthousiast wordt gesproken over de behaalde resultaten.
  Als kinder-en jeugd GZ psycholoog/systeemtherapeut behandel ik al jaren in de SGGZ.
  In mijn praktijk als vrijgevestigde ( een samenwerking van verschillende ZZP-ers, geen maatschap maar inhoudelijk wel samenwerkend) heb ik SGGZ contracten met de gemeente . Dit beslaat zo’n 75-80% van mijn werk en dus ook inkomsten. Begrijp ik goed dat dit stopt?
  In jullie schrijven wordt gesproken over de zorgverzekeraars met wie niet is overeengekomen om GZ-ers als hoofdbehandelaar te laten optreden, maar geldt de nieuwe regeling ook jeugd SGGZ?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.