Maandbericht P3NL – november 2016

07-11-2016

Hierbij het tweede maandbericht vanuit P3NL. Ook in de afgelopen maand is er weer veel gebeurd. Een greep uit de concrete resultaten:

  • Het inrichten van een gezamenlijke klachtenprocedure en een geschillencommissie voor vrijgevestigden binnen de GGZ en de VG-sector in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Er zijn inmiddels overeenkomsten gesloten met de Geschilleninstantie in Den Haag en met Klacht & Company voor de ondersteuning van de klachtenbemiddeling en -afhandeling. Zeer binnenkort volgt nadere informatie, maar hiermee is in elk geval geregeld dat je vanaf 1 januari aan de wettelijke verplichting kunt voldoen die de Wkkgz biedt m.b.t. klachten en geschillen.
  • Een gezamenlijke reactie op het wetsontwerp Wet toetreding zorgaanbieder (Wtza). Hiermee wordt een meldplicht voor alle nieuwe zorgaanbieders geïntroduceerd en de procedure voor het aanvragen van een vergunning vernieuwd. Er is vanwege de aansluiting op andere wetten en regelingen (denk aan het Kwaliteitsstatuut) ook een aanpassingswet nodig. Hiervoor is met dank aan het NIP door P3NL een inhoudelijke bijdrage geleverd.
  • In een brief aan staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft P3NL dankzij de inzet van de NVO namens o.a. NIP, NVGzP, VGCt, VKJP en VPEP (voorheen: VCgP) laten weten bezwaren te hebben tegen de meldplicht die onderdeel is van het advies over het aanscherpen van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.
  • De Algemene Vergadering van P3NL, waarin alle 9 verenigingen zijn vertegenwoordigd, heeft ingestemd met de begroting en jaarplan voor 2017. We kunnen dus ook het komende jaar verder bouwen aan de samenwerking.

Even voorstellen …
Vanaf 1 november is Peter Meijer voor een dag in de week als communicatiemedewerker verbonden aan P3NL. Via deze link kun je zijn introductie lezen.

Bestuurlijke inzet
De belangenbehartiging namens jou als zorgverlener, staat hoog in het vaandel van P3NL. Hiervoor is ook de afgelopen maand veel overleg geweest met bijvoorbeeld Vektis over registratie, gepast gebruik en meer van dat soort zaken, maar ook met de Nederlandse Zorgautoriteit over correct declareren en de nieuwe productstructuur. Inzet: proberen het systeem eenvoudiger te maken met meer ruimte voor (beloning van) kwaliteit. Ook is er overleg geweest met de minister van VWS over het terugdringen van de administratieve belasting; daar valt nog veel te winnen!

Marnix de Romph, directeur P3NL

[cd_text]

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.