Maandbericht P3NL – februari 2017

02-03-2017

In dit tweede maandbericht van 2017 aandacht voor een aantal zaken: 

  • Petitie stop ROM als benchmark onze reactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer inzake uitkomstbekostiging;
  • Blog Skipr;
  • Communicatie en belangenbehartiging;
  • De stand van zaken EVC’s en individuele leerroutes;
  • Zorgstandaard Autisme Spectrum Stoornissen.

Stop ROM?
Professionals lijken over de ROM verdeeld te zijn over twee kampen: ‘Stop ROM’ en ‘Redt ROM’. Het is goed om op het netvlies te houden dat het primair gaat over ROM als benchmark en basis voor zorginkoop. Daar schort inderdaad nog het nodige aan, dus die sentimenten herkennen we. Tegelijkertijd heeft ROM waarde in de behandelkamer voor de interactie tussen zorgverlener en cliënt bij het gesprek over het effect van de behandeling. Het is dus zaak alles goed op een rij te zetten voordat er standpunten worden ingenomen.

Blog Skipr
Namens P3NL heeft voorzitter Jeroen Muller een blog geschreven voor Skipr over dit onderwerp. Hierbij is onze genuanceerde insteek het best samen te vatten met “Verbeter ROM’. Zie: https://www.skipr.nl/blogs/id3024-systematisch-bijhouden-van-uitkomsten-dient-ggz-client.html Hierbij hebben we ook een link gelegd naar de conclusie van de Algemene Rekenkamer dat bekostiging op uitkomsten nog niet mogelijk is in de zorg. Binnenkort verschijnt een tweede blog over dit onderwerp waarbij we alle bestuurlijk betrokken partijen zullen oproepen om hierover het gesprek met elkaar te zoeken.

Communicatie en belangenbehartiging
Naar aanleiding van de Algemene Vergadering van P3NL en het directeurenoverleg van afgelopen maandag, zijn er grote stappen gezet in het versterken van de communicatie binnen P3NL en tussen de aangesloten verenigingen. Dit zal onder meer leiden tot een geheel vernieuwde website. Ook voor wat betreft de belangenbehartiging zijn stappen gezet. Er is een agenda opgesteld met onderwerpen waar we ons in het belang van de professional en hun cliënt, hard voor willen gaan maken. Denk aan het onder de aandacht brengen van het terugdringen van wachtlijsten voor jeugd en het voorkomen dat door alle gemeenten aanbestedingstrajecten worden gestart. Bij deze en andere thema’s willen we herkenbaar zijn in ons pleidooi voor kwaliteit, de inhoud van het vak, het belang van de cliënt en een positieve toon zonder kritiek te schuwen. De kernwaarden van P3NL zijn: bekwaam, genuanceerd en oplossingsgericht!

Stand van zaken EVC’s en individuele leerroutes
Vorige maand liet ik weten dat de beroepsverenigingen binnen P3NL hebben aangeven dat zij willen dat de mogelijkheid van het aanbieden van individuele leerroutes – waarbij eerder verworven competenties (EVC’s) een plek krijgen – wordt onderzocht. Inmiddels zijn gesprekken gevoerd met twee RINO’s over het starten van een proef. Zij hebben hier enthousiast op gereageerd. Dat betekent dat een en ander nu wordt uitgewerkt zodat er zo snel als mogelijk is daadwerkelijk een proef met een kleine groep professionals kan starten.

Zorgstandaard Autisme Spectrum Stoornissen
Onlangs is de concept zorgstandaard voor Autisme Spectrum Stoornissen ter commentaar aangeboden aan verschillende betrokken verenigingen. Vanuit P3NL is die verspreid onder alle 9 aangesloten verenigingen met de vraag of zij gebruik willen maken van de mogelijkheid om commentaar te leveren. Als er behoefte bestaat aan een gezamenlijke reactie, zal dat door P3NL gecoördineerd worden.

Marnix de Romph, directeur P3NL

 

One thought on “Maandbericht P3NL – februari 2017

  1. StopRom=Red-de-ROM van Zinloos Benchmarken. De dataverzameling ten behoeve van SBG wordt niet gebruikt in de behandeling en is dus geen ROM – steeds meer GGZ instellingen laten ROM data zelfs verzamelen door een callcenter (zie deze blog en vooral de discussie er onder: https://www.skipr.nl/blogs/id3061-zonder-rom-geen-gepersonaliseerde-ggz.html). Wie wil weten wat ROM zou moeten zijn leze het stuk van Anton Hanfkenscheid, klinisch psycholoog en de expert in Nederland op het gebied van ROM: https://link.springer.com/article/10.1007/s13170-014-0073-8. ROM is het aanbrengen van een persoonlijke en flexibele forward feedback loop in de behandeling zodat deze voortdurend bijgestuurd kan worden in een proces van shared decision making rond persoonlijke doelen. Heeft niets te maken met de symptoomscores van SBG.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.