Maandbericht P3NL

03-04-2018

Binnen P3NL werken 9 beroeps- en wetenschappelijke verenigingen nauw met elkaar samen op tal van onderwerpen binnen met name de GGZ. Niet alles is direct zichtbaar omdat dit aan bestuurlijke tafels en in de sfeer van belangenbehartiging gebeurt. Daarom is het fijn als we de gelegenheid krijgen om daar iets over te vertellen zoals tijdens het NVVS-congres ‘Seksualiteit in the spotlight’ op 23 maart jl. In dit maandbericht willen we een aantal onderwerpen noemen waar we druk mee bezig zijn geweest:

Nieuwe voorzitter P3NL

Omdat het nog ‘vers’ is, wil ik nog maar eens aangeven dat Marc Verbraak de nieuwe voorzitter is van P3NL. Hij volgt Jeroen Muller op die zich met hart en ziel heeft ingezet voor het tot stand komen van P3NL. Marc heeft de afgelopen maand de bestuurlijke vertegenwoordiging van P3NL op zich genomen. Meer achtergrondinformatie lees je hier.

Opleiden binnen de GGZ

VWS was op 7 maart gastheer van een bijeenkomst over opleiden in de GGZ. Namens P3NL heb ik daar kunnen aangeven dat we als beroepsverenigingen het initiatief zullen nemen om na te denken over een nieuw, vereenvoudigd beroepengebouw. Dat zal niet gemakkelijk zijn, maar is wel noodzakelijk want patiënt en andere zorgverleners, zoals huisartsen, snappen er vaak niet veel van. In dit traject willen we samen optrekken met verenigingen die niet bij P3NL zijn aangesloten, zoals de NVP. Dat het onderwerp leeft, bleek wel uit het feit dat we vanuit P3NL op 29 maart mochten deelnemen aan een invitational conference ‘Psychologen opleiden: vooral doen!’ bij Arkin.

Personele vraagstukken

Namens P3NL ben ik betrokken bij een onderzoek naar de arbeidsmarktproblematiek binnen de GGZ. Onderzoeksbureau HHM is daarmee bezig. Dit is momenteel een van de hete hangijzers en zal zeker terugkomen in een bestuurlijk akkoord voor de GGZ. Ook GGZ Nederland is met dit onderwerp bezig en stelde bijgaand document op. Hierin is goed verwoord voor welke punten we aandacht willen vragen.

Kwaliteitsstatuut

Op 30 maart is versie 1.1 van het Kwaliteitsstatuut aangeboden aan het Zorginstituut. De nieuwe versie van het statuut is vooral bedoeld om onduidelijkheden die in de eerste versie zaten, weg te nemen. Er hoeft door zorgaanbieders dus geen nieuw statuut te worden opgesteld. Nieuw is wel het protocol voor de gecontroleerde experimenteerruimte. Dat betekent dat ook beroepsgroepen die niet aan de huidige eisen voldoen, een aanvraag kunnen indienen om voor het regiebehandelaarschap in aanmerking te komen. Ondertussen wordt er al verder gewerkt aan een versie 1.2 van het Kwaliteitsstatuut.

Kwaliteit en ROM

P3NL is als een van de partijen die samenwerken binnen de Agenda voor Gepast Gebruik en Transparantie, nauw betrokken bij de oprichting van AKWA, het kwaliteitsinstituut voor de GGZ. Een van de belangrijkste taken van het nieuwe instituut is het ontwikkelen van een alternatief voor het ROM’en. Meer hierover lees je hier. Vorige week hebben we prof.dr. Arnoud Arntz, hoogleraar klinische psychologie aan de UvA, voorgedragen als lid van de Raad van Toezicht namens P3NL.

AVG

Van kwaliteit is het een kleine stap naar privacy, want dat speelt volop bij de discussie over het ROM’en. Door P3NL is een aanbod ontwikkeld voor de leden van de bij P3NL aangesloten verenigingen om goed voorbereid te zijn op de invoering van de nieuwe wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Er zijn vorige maand ook twee workshops aangeboden. Op deze manier hebben zorgaanbieders ondersteuning gekregen bij het invullen van het AVG-programma waar leden voor € 25 per jaar gebruik van kunnen maken: zie hier voor de aanmelding. Lees meer over de AVG in het eerder verschenen nieuwsbericht

Administratieve belasting

Tot slot nog iets over een ander heikel punt: de administratieve belasting. Op 27 maart heeft P3NL deelgenomen aan een bijeenkomst met staatssecretaris Paul Blokhuis over het terugdringen van de administratieve lasten binnen de GGZ. Er zijn afspraken gemaakt hoe we voor patiënten en professionals tot merkbare resultaten kunnen komen. P3NL zal bijvoorbeeld gaan onderzoeken of en hoe de verenigingsregistraties administratief slimmer kunnen worden opgezet. Zodra we daar meer over kunnen zeggen, zullen we jullie daarover berichten.

Met vriendelijke groet,

Marnix de Romph MA
Directeur P3NL