Maandbericht P3NL

25-04-2017

In dit maandbericht zetten we de spotlights op een aantal onderwerpen die in de maand april speelden:

  • Enquête

  • Worldcafé

  • Commissie Communicatie

  • EVC-Commissie

  • Agenda GGZ

Enquête
Met een enquête onderzoekt het NIP jaarlijks de ervaringen van haar leden die werken in de curatieve ggz. De mening van de vrijgevestigde aanbieder uit zowel de jeugd- en/of volwassenen GGZ wordt gevraagd over het zorgstelsel, het jeugdhulpstelsel en het inkoopproces van verzekeraars en/of gemeenten. De commissie bekostiging van P3NL heeft de enquête verbreed tot alle zusterverenigingen van het NIP. Met de uitkomst zal het perspectief van de professional glashelder worden aangeven in de gesprekken met partijen als de NZa, VWS, gemeenten en zorgverzekeraars. De uitnodiging om de enquête in te vullen wordt binnenkort verstuurd.

Activiteiten binnen P3NL
Ook de afgelopen maand was er weer een aantal momenten waarop de ontmoeting en afstemming binnen P3NL-verband kon plaatsvinden:

  • Op 12 april organiseerde het NIP een worldcafé over een aantal actuele onderwerpen zoals ROM, de nieuwe bekostigingsstructuur, de zorgstandaarden en de Agenda GGZ waarbinnen al die lijnen samenkomen. De avond was ook toegankelijk voor leden van de andere verenigingen die bij P3NL zijn aangesloten. Er waren zo’n 40 deelnemers.
  • Op 13 april kwamen de communicatiemedewerkers van de verenigingen bij elkaar. Naast een eerste persoonlijke ontmoeting, leverde dit ook een boeiende bespreking op over de onderwerpen waarop samen gewerkt kan worden, de gezamenlijke website en een mini-congres in het najaar.
  • Op 18 april ging een afvaardiging van de EVC-commissie van P3NL in gesprek met Rino Zuid en het RCSW over het vormgeven van de proef met gepersonaliseerd leren. Er konden belangrijke stappen worden gezet over de organisatie hiervan. Uiterlijk september 2018 kunnen de eerste inschrijvingen worden gedaan. Binnenkort wordt een bericht met nadere informatie verspreid via de bij P3NL aangesloten verenigingen.

Agenda GGZ
In de toekomstagenda voor de GGZ hebben de ambities van de sector een plek gekregen rondom de thema’s gepast gebruik en transparantie. Door de veelheid aan projecten leek de samenhang soms op de achtergrond te raken of overschaduwd te worden door bijvoorbeeld de ROM-discussie. Er waren twee lange vergaderdagen nodig om het overzicht weer terug te brengen. P3NL en het NIP hebben hierbij het perspectief van de professional heel duidelijk naar voren kunnen brengen. Dat is nu een van de vier pijlers in de Agenda naast dat van de patiënt, het inzetten op preventie en vroege interventie en een samenhangende benadering van de hulpvraag (lees: dus de verbinding met andere delen van de gezondheidszorg en het sociale domein).

Belangenbehartiging
Ook de afgelopen maand is er stevig ingezet op belangenbehartiging. Bijvoorbeeld in de richting van het Zorginstituut Nederland over het traject Zinnige Zorg GGZ, maar ook richting de NZa over de beroepentabel en de rechtsbescherming van zorgverleners binnen de Regeling Transparantie Zorginkoopproces Zvw. Richting Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben we een signaal afgegeven over de lijst met therapieën die volgens ZN onder de verzekerde zorg vallen. Deze lijst komt heel onduidelijk tot stand en wijkt af van de eigen zogenoemde ‘dynamische lijst’. Het veld heeft volgens ons tenminste recht op een eerlijke beoordeling en duidelijkheid! Tot slot hebben we actief met de NVRG meegedacht en –geholpen bij het onder de aandacht brengen van de meerwaarde van systeemtherapie. Zie hiervoor de website van de NVRG.

Marnix de Romph, directeur P3NL

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.