Lidmaatschap NVGzP 2022

23-11-2021


De NVGzP is opgezet voor en door BIG-geregistreerde psychologen. Wij kennen de belangen. En dat merk je. Vol overgave staan wij op voor onze beroepsgroep en doen we er alles aan om de (toekomstige) BIG-geregistreerde psychologen in de zorg de juiste ondersteuning te bieden. Wij leveren inhoudelijk waardevolle bijdragen aan de bevordering van de psychologische gezondheidszorg in Nederland. Dat blijkt uit onze betrokkenheid bij het programma APV, onze voortrekkersrol in de Beroepenstructuur Psychologische Zorg, maar ook uit de inhoudelijke kennis die wij als vereniging hebben en waar jij van profiteert als NVGzP-lid.

Contributie 2022
Om jullie in alle opzichten optimale resultaten, met een maximale inzet van onze kant te geven, investeren wij in middelen en medewerkers. Om ook de komende jaren een financieel gezonde bedrijfsvoering te blijven voeren en jouw belangen goed te kunnen behartigen, is een contributieverhoging noodzakelijk. De contributieverhoging gaat per 1 januari 2022 in en gaat van € 175 naar € 195. Deze verhoging geldt voor het gewone lidmaatschap. Leden met een buitengewoon lidmaatschap betalen 50% van de normale contributie.

Wij hopen ook in 2022 samen met jou onze ambities waar te kunnen maken, waarbij we studenten, professionals, wetenschappers, opleiders, werkgevers, de politiek, vakbonden en beroepsverenigingen met elkaar verenigen en verbinden. Samen zijn we sterker!

Actualiseer je gegevens
Begin volgend jaar ontvang je de factuur voor de contributie van 2022. Hiervoor is het belangrijk dat we over de juiste gegevens beschikken.
Ga vóór 6 december naar het portal en controleer je gegevens. Mocht je gegevens niet kunnen wijzigen, stuur dan een mail naar secretariaat@nvgzp.nl.

Kijk vooral of de volgende gegevens compleet of nog juist zijn:

  • Adres, mailadres en telefoonnummer.
  • Je IBAN (rekeningnummer).
  • Ben je in dienst (zo ja; werkgever en onder welke cao val je) of vrijgevestigd (zo ja; aantal uren en werkgebied).
  • Ben je supervisor.

Sta je nog geregistreerd als gz-psycholoog in opleiding maar ben je inmiddels afgestudeerd, dan horen we dat ook graag. Dit kan worden doorgegeven per mail aan: secretariaat@nvgzp.nl.

Als je je lidmaatschap niet actualiseert, gaan we voor de bepaling van je contributie uit van je huidige gegevens.
Als je toestemming hebt gegeven voor automatische incasso, wordt de contributie begin volgend jaar van je rekening afgeschreven.
Maak je geen gebruik van een automatische incasso, dan brengen wij € 10,- extra in rekening. Wil je alsnog een automatische incasso afgeven, stuur dan vóór 6 december een mail aan secretariaat@nvgzp.nl met daarin vermeld het rekeningnummer en de tenaamstelling van de rekening.

Vragen?
Heb je vragen of wil je meer informatie over ledenvoordelen en het lidmaatschap? Kijk op www.nvgzp.nl of stuur een mail naar bureau@nvgzp.nl.