Lidmaatschap NVGzP 2022

23-11-2021

De NVGzP is opgezet voor en door BIG-geregistreerde psychologen. Wij kennen de belangen. En dat merk je. Vol overgave staan wij op voor onze beroepsgroep en doen we er alles aan om de (toekomstige) BIG-geregistreerde psychologen in de zorg de juiste ondersteuning te bieden. Wij leveren inhoudelijk waardevolle bijdragen aan de bevordering van de psychologische gezondheidszorg in Nederland.

Dat blijkt uit onze betrokkenheid bij actuele belangrijke thema’s zoals:

  • het programma APV
  • de Beroepenstructuur Psychologische Zorg
  • het Zorgprestatiemodel
  • een nieuw Landelijk Kwaliteitsstatuut
  • nieuwe cao-onderhandelingen,

en uit de inhoudelijke kennis, financiële voordelen en het netwerk dat wij als vereniging hebben en waar NVGzP-leden van profiteren.

Investeren in middelen en medewerkers
Bij bovenstaande thema’s zijn medewerkers van de NVGzP betrokken om mee te praten en te denken. Gezien de vele ontwikkelingen die nu tegelijkertijd spelen binnen de GGZ en de inhoudelijke bijdragen die wij hier aan willen leveren als NVGzP, is onder andere het bureau uitgebreid. Wij vinden het belangrijk om vanuit de inhoud het gesprek aan te gaan en dit vraagt om een sterk en professioneel NVGzP-bureau.

Om onze leden in alle opzichten optimale resultaten, met een maximale inzet van onze kant te geven, investeren wij dus in middelen en medewerkers. Om ook de komende jaren een financieel gezonde bedrijfsvoering te blijven voeren en belangen goed te kunnen behartigen, is een contributieverhoging noodzakelijk.

De contributieverhoging gaat per 1 januari 2022 in en gaat van € 175 naar € 195. Deze verhoging geldt voor het gewone lidmaatschap. Leden met een buitengewoon lidmaatschap betalen 50% van de normale contributie.

Omdat de NVGzP is aangesloten bij FBZ, kan in veel gevallen de contributie worden teruggevraagd bij de werkgever. Meer hierover lees je in dit nieuwsbericht.

Samen zijn we sterker!
Wij hopen ook in 2022 samen met jou onze ambities waar te kunnen maken, waarbij we studenten, professionals, wetenschappers, opleiders, werkgevers, de politiek, vakbonden en beroepsverenigingen met elkaar verenigen en verbinden. Samen zijn we sterker!

 Vragen?
Heb je vragen of wil je meer informatie over ledenvoordelen en het lidmaatschap? Kijk op www.nvgzp.nl of stuur een mail naar bureau@nvgzp.nl.