Lever een bijdrage aan de beoordeling ketenveldnorm

23-06-2021


De NVGzP is door branchevereniging ‘De Nederlandse ggz’ gevraagd in te stemmen met de ketenveldnorm ‘levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg’. De NVGzP zoekt leden die deze ketenveldnorm willen beoordelen vanuit een psychologisch paradigma.

Ketenveldnorm
De ketenveldnorm komt voort uit het programma Continuïteit van zorg (2015), waarmee aansluitende zorg wordt beoogd met de forensische zorg (in strafrechtelijk kader), de ‘reguliere’ ggz en de gehandicaptenzorg. In de ketenveldnorm staan een domeinoverstijgende aanpak en samenwerking voor deze doelgroep (mensen met een hoog veiligheidsrisico ten gevolge van de psychische stoornis en/of verslaving en/of verstandelijke beperking en/of een niet aangeboren hersenaandoening) beschreven.

Inhoudelijke bijeenkomst
De NVGzP zoekt leden met ervaring met deze doelgroep of met het forensische veld. Er is een eerste inventarisatie gemaakt van interessante bespreekpunten uit deze ketenveldnorm. Deze bespreekpunten zijn vertaald naar een aantal vragen die de NVGzP in een eenmalige bijeenkomst met de leden wil bespreken. De voorbereiding en de bijeenkomst zelf kosten een deelnemer ongeveer 3 uur.

Interesse?
Heb je interesse om deel te nemen aan deze bijeenkomst? Mail naar Joost Kamoschinski via jkamoschinski@nvgzp.nl.

Doe je mee?!