Levendige discussie over het kwaliteitsstatuut

07-07-2016

Op woensdagmiddag 6 juli kwamen circa 50 belangstellenden bij elkaar in Zaalverhuur 7 te Utrecht om te brainstormen over het opstellen van een eigen kwaliteitsstatuut.

De bijeenkomst werd geleid door Joost Walraven, hoofddocent Management bij Opleiding tot Klinisch Psycholoog (Radboud Universiteit) en Manager Zorg herstelgerichte GGZ (Dimence)en Karik van Berloo, zorgmakelaar, advocaat bij Eldermans en Geerts Advocaten.

De deelnemers werden geïnformeerd over de inhoud van het kwaliteitsstatuut, waarbij o.a. de volgende onderwerpen aan bod kwamen: regiebehandelaarschap; regieverantwoordelijkheid i.p.v. eindverantwoordelijkheid, criteria voor sectie 2 (vrijgevestigden) en sectie 3 (instellingen), het in consult roepen van een psychiater in relatie tot regiebehandelaarschap, het kwaliteitsstatuut in relatie tot het professioneel statuut, vervanging bij bijv. ziekte of vakantie, (on)gecontracteerde zorg.
Door de aanwezigen werden veel inhoudelijke maar ook technische en juridische vragen gesteld.

Een samenvatting van het kwaliteitsstatuut is te vinden op de blog van Joost Walraven.

De conclusie aan het einde van de bijeenkomst was dat er nog onduidelijkheden zijn en dat er voor de veldpartijen met Zorgverzekeraars Nederland en VWS de komende tijd zeker nog zaken te bespreken zijn. P3NL participeert namens de
negen verenigingen, waaronder NVGzP, aan dit overleg. Zorgverzekeraars hebben al wel aangegeven de komende twee jaar met coulance naar de opgestelde kwaliteitsstatuten te kijken.

Tot slot gaf Joost de volgende take home messages:

  • Beschrijf de minimum variant voor het opstellen van het kwaliteitsstatuut
  • Hou voldoende ruimte voor het aandeel van de psycholoog

De NVGzP kijkt terug op een waardevolle bijeenkomst met veel interactie tussen de deelnemers.

Het verslag van de bijeenkomst met een opsomming van de do’s en don´ts, wordt z.s.m. naar de deelnemers gestuurd en komt daarna ook beschikbaar op de website.

Binnen enkele weken verwachten we de formats voor het kwaliteitsstatuut te publiceren. Aan de hand van deze formats kunt u uw eigen kwaliteitsstatuut gaan opstellen. Deze formats zijn door meerdere veldpartijen opgesteld. Indien u naar aanleiding van die formats vragen heeft, kunt u deze stellen aan voorlichting@nvgzp.nl. Indien nodig, worden deze doorgestuurd naar het platform van P3NL.

Ook zal er informatie komen over het implementatieplan. Hierin wordt o.a. bekendgemaakt vóór welke data in het najaar u uw eigen kwaliteitsstatuut kunt uploaden. U krijgt vervolgens een reactie of dit voldoet aan de eisen.

[cd_text]

 

2 thoughts on “Levendige discussie over het kwaliteitsstatuut

  1. Ik mis hierin het NIP, deze heeft al een format en geeft al voorlichtingsavonden.

    1. De formats zijn opgesteld ism meerdere veldpartijen waaronder ook het NIP. Namens de NVGzP participeert P3NL in deze overleggen. Het is dus hetzelfde format. Momenteel bevindt het testen van het format zich in de laatste fase. Er zijn door meerdere verenigingen informatiebijeenkomsten georganiseerd zo ook het NIP en NVGzP. Mogelijk dat er binnen P3 NL- verband in het najaar meer informatiebijeenkomsten worden georganiseerd.

Comments zijn gesloten