Leren en evalueren met nieuwe functionaliteiten in GGZ Dataportaal

17-11-2020

GGZ Dataportaal biedt ggz-professionals, organisaties en netwerken een kosteloos en veilig platform om meer inzicht in behandelingen te krijgen ten behoeve van continue kwaliteitsverbetering.

GGZ Dataportaal ondersteunt de lerende ggz
Leren en verbeteren vindt plaats op verschillende niveaus tussen patiënt en zorgprofessional, in de behandelkamer en daarbuiten, in teams, instellingen en netwerken van zorgaanbieders. Patiënt en professional beslissen samen welke zorg passend is. Daarmee worden behandelingen effectiever en sluiten beter aan bij verwachtingen. Het gebruik van indicatoren en vragenlijsten in de individuele behandeling van de patiënt helpt hierbij.

Informatie uit de behandelkamer is ook op geaggregeerd niveau inzetbaar om mee te leren. Door in GGZ Dataportaal behandel-, proces- en patiëntkenmerken te bundelen en te koppelen aan uitkomstinformatie, wordt bijvoorbeeld inzichtelijk hoe een behandeling bij een specifieke groep patiënten werkt. Dit inzicht is bruikbaar bij het gesprek over kwaliteit tussen professionals.

De ontwikkeling van rapportages en functionaliteiten in GGZ Dataportaal gebeurt op basis van de behoefte van zorgprofessionals. Daarom worden er een aantal nieuwe functionaliteiten toegevoegd aan GGZ Dataportaal.

Nieuwe functionaliteiten geven meer inzicht

Dashboard
Een nieuw dashboard geeft direct inzicht in de generieke meetinstrumenten en proceskenmerken van de eigen organisatie en biedt de kwaliteitsfunctionaris ondersteuning bij beleidskeuzes en kwaliteitsverbeteringen.
Bekijk het dashboard hier.

Gemiddelde verloop van behandelingen
Door gebruik te maken van alle metingen die zijn ingevuld tijdens behandelingen wordt ook het gemiddelde verloop van behandelingen inzichtelijk gemaakt. Dit inzicht is ondersteunend bij beleidskeuzes over het op- en afschalen van zorg. Ook kan dit inzicht helpen bij het gesprek met de patiënt om verwachtingen te schetsen over het gemiddelde verloop van een behandeling.
Bekijk hoe dit verloop van behandelingen eruitziet.

Weergave subschalen meetinstrumenten
Een meetinstrument kan bruikbare subschalen bevatten die meer inzichten geven door gebruik van bestaande data. Hiermee kan voor een groep patiënten inzichtelijk worden gemaakt op welke vlakken herstel achterblijft. Ook kan het inzicht geven in comorbiditeit.
Bekijk hoe dit inzicht eruitziet voor de OQ-45.

Kenmerken van het behandelproces
Om verschillen te interpreteren zijn ook de kenmerken van behandelingen van belang. Door deze te koppelen aan uitkomstinformatie geeft dit meer inzicht in verschillen. GGZ Dataportaal voegt meer behandel- en procesinformatie toe. Eerste stappen hierin zijn het aantal behandelminuten of het wel of niet toepassen van e-health.
Bekijk hoe dit inzicht eruitziet voor de weergave van behandelminuten.

Maak kennis met GGZ Dataportaal
Wil jij weten wat GGZ Dataportaal voor jou als beleidsmedewerker kwaliteit, ggz-professional of lerend netwerk kan betekenen? Neem contact op met onze collega Cynthia, zij kan je vragen beantwoorden in een online meeting en toelichten wat GGZ Dataportaal voor jouw organisatie kan betekenen.