Leestip: "De DSM-5 voorbij. Persoonlijke diagnostiek in de nieuwe GGZ"

26-03-2014

Joost Baas

Een paar weken geleden viel mijn oog op een aankondiging van het nieuwe boek van Jim van Os: De DSM-5 Voorbij! Persoonlijke diagnostiek in een nieuwe ggz. Via de email bestelde ik het boek bij de kersverse uitgeverij Diagnosis van Cees Stavenuiter.

Eind vorige week viel het boek 224 bladzijden dik op de mat, en afgelopen weekend heb ik het in drie etappes uitgelezen. Fascinerend. Een betoog, bijna vlugschrift, waarin veel van de kritiekpunten die er rondzingen op de nieuwe GGZ structuur, DIS, ROM, de DSM (1, 2, 3, 4, 5), NZA en zorgverzekeraars helder de revue passeren.

Plaatsvervangende schaamte

Tijdens het lezen schaamde ik me soms plaatsvervangend voor alle dingen die zo ontzettend niet kloppen in ons werkveld. Vooral de invalshoek uit de epidemiologie is behulpzaam om de fundamentele fouten in ons systeem bloot te leggen. Zo laat Van Os zien dat marktwerking de grote motor achter de gestegen zorgvraag is en dat die stijging vooral zit in de ‘lichtere’ en dus commercieel interessantere problematiek. Ook fileert hij de argumenten dat DSM iets bijdraagt aan goede diagnostiek die ten diensten  behoort te  staan aan de hulp.

Persoonlijke diagnostiek

Van Os pleit voor een persoonlijke diagnostiek, waarbij de individuele patiënt weer centraal staat. Daarbij pleit hij voor wat hij de ‘Vier vragen methode” noemt. Centraal daarin staat de participerende patiënt die zijn eigen diagnostische data verzamelt en meeneemt naar de professional.

Plezierig is dat van Os nooit een bestraffend vingertje opsteekt, maar juist erop wijst dat wij allemaal onze rol spelen in dit systeem. Het zou mooi zijn als zoveel mogelijk spelers in de GGZ dit boek lezen; het geeft een wetenschappelijke onderbouwing  voor de onvrede die velen van ons hebben over de ontwikkeling van de GGZ.

Laat de discussie beginnen

Ik ben benieuwd naar reacties van de NZA, de Zorgverzekeraars, CVZ etc op de kwesties die van Os beschrijft. Dit boek kan een debat op niveau opleveren. Want niveau heeft Jim van Os wel als lid van de KNAW, hoogleraar psychiatrische epidemiologie en ‘psychiater van het jaar 2011’!

Joost Baas is vrijgevestigd gz-psycholoog te Voorschoten en lid van het bestuur van de NVGzP.

Bestel dit boek  via de Vakbibliotheek Psychologie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.