Leertraject zorgvraagtypering GGZ Ecademy

14-12-2021

Met de invoering van het zorgprestatiemodel in 2022 wordt de curatieve GGZ op een andere manier bekostigd. Zorgvraagtypering is daar een onderdeel van. Zorgvraagtypering wordt vanaf 2024 formeel het systeem om de zorgvraagzwaarte van patiënten te duiden.

In 2022 en 2023 dient de registratie van het zorgvraagtype vooral om informatie te verzamelen voor de validatie en doorontwikkeling van zorgvraagtypering. Het zorgvraagtype maakt de zwaarte van de zorg die nodig is duidelijker.

Inhoud leertraject
Binnen de GGZ Ecademy wordt nu een gratis leertraject aangeboden aan die professionals (hbo- en wo-niveau) binnen de ggz en fz de beginselen van zorgvraagtypering leert. Voor de forensische zorg is dit leertraject nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Voor de ggz (incl. verslavingszorg) is er naast de theorie al wel casuïstiek en toetsing beschikbaar.

Binnen de digitale leergang zijn er de volgende leerdoelen:

  • Weten hoe cliënten te typeren volgens de voorgeschreven zorgvraagstyperingsmethodiek.
  • Weten wat de rol van zorgvraagtypering binnen het zorgprestatiemodel is.
  • Weten welke stappen genomen dienen te worden om tot een zorgvraagtype te komen.
  • Kiezen van een hoofdgroep.
  • Kiezen van een zorgvraagtype.
  • Weten hoe de scores en het kleurenschema te interpreteren en te gebruiken zijn.

Meer informatie
Meer informatie hoe je dit leertraject digitaal kunt volgen, vind je hier.