Ledenvragen: buitenlandse werkervaring

30-05-2018

Bij de NVGzP kun je terecht met uiteenlopende vragen die met jouw beroep als gz-psycholoog te maken hebben. Als het kleine team op het verenigingsbureau je niet kan helpen, weten we meestal waar je wél een antwoord kan vinden.

Regelmatig ontvangen we mail of telefoon van leden die in het buitenland gewerkt hebben of die in het buitenland willen gaan werken. Hieronder een voorbeeld: hoe kom je aan behandelbevoegdheid in het buitenland?

Vraag:
Ik ben bezig om mijn Nederlandse titel als gz-psycholoog om te laten zetten naar een Duitse erkende titel. Hiervoor moet ik verschillende documenten overhandigen aan een Duits instituut, waarbij het nogal een zoektocht is hoe deze documenten op te stellen en bij wie ik daar voor moet zijn. In dit licht wil ik u daarom het volgende vragen:

  • Heeft u ervaring met mensen die deze route al eerder doorlopen hebben?
  • Is er iemand binnen de NVGZP waarmee ik contact kan zoeken om een aantal zaken hieromtrent te bespreken? Dit gaat o.a. om het opstellen van een document waarin de competenties en bevoegdheden van een gz-psycholoog worden beschreven.

Antwoord:
Na telefonisch contact hebben we het competentieprofiel van de gz-psycholoog opgestuurd, dat door de opleidingen wordt gebruikt. Zo eenvoudig bleek het echter niet te zijn. Het BIG-register en de FGzPt, die in Nederland de eisen aan respectievelijk de gz-psycholoog en diens opleiding stellen, hanteren andere regels dan de Duitse autoriteiten. Niet zozeer inhoudelijk, maar wel wat betreft de documentatie.

Ons advies:

  1. Ga na welke eisen er in jouw buitenland worden gesteld aan psychologen in de individuele gezondheidszorg en eventueel aan vrijgevestigde behandelaars.
  2. Verzamel in elk geval vast de documenten die je sowieso kan overleggen: je diploma’s (via je opleiding beschikbaar) en registratiebewijzen (via het BIG-register).
  3. Ga na welke documenten in jouw buitenland worden geaccepteerd als bewijs van bekwaamheid. Werkgeversverklaringen, functieomschrijvingen, accountantsverklaringen, herregistratie-eisen, beëdigde vertalingen – allemaal lastig, maar mogelijk.
  4. Als dat niet via de gewone routes lukt (internet, telefoon), zoek dan contact met collega’s. Dat kan via ons forum in het NVGzP-portal, maar ook via je (toekomstige, buitenlandse) werkgever of het telefoonboek.