Ledenvraag: Mag je cliëntgegevens delen met derden?

09-05-2022

De NVGzP ontvangt regelmatig vragen van haar leden. Eén van die vragen lichten wij er uit. Deze keer de vraag: Mag ik gegevens van cliënten aan derden verstrekken als daarom wordt gevraagd, bijvoorbeeld door een arboarts? Wanneer mag het wel/niet? En is daarvoor toestemming nodig van de cliënt?

Hieronder leggen we een aantal basisbeginselen uit.

Geheimhoudingsplicht psychologen
Gz-psychologen hebben een geheimhoudingsplicht. Dit is geregeld in de Wet BIG (artikel 88), de WGBO (artikel 7: 457), de Jeugdwet en de Beroepscode voor psychologen. Cliënten moeten er namelijk vanuit kunnen gaan dat zij vrijuit met een zorgverlener kunnen praten, zonder dat die gegevens worden gedeeld met anderen, terwijl ze dat zelf niet weten. In principe heeft een zorgverlener een zwijgplicht tegenover ieder ander dan de cliënt zelf. Toch is er een aantal situaties waarbij een gz-psycholoog het beroepsgeheim mag doorbreken.

Doorbreken van de geheimhoudingsplicht
Als algemeen uitgangspunt geldt dat je niet aan anderen dan de cliënt zelf informatie mag verstrekken. Er zijn echter uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld als de cliënt zelf expliciete toestemming geeft voor de informatieverstrekking (dit is ook het geval als een arboarts of huisarts om clientgegevens vraagt), de wet tot informatieverstrekking verplicht of als het gaat om informatieverstrekking aan:

  • Zorgverleners die rechtstreeks bij de behandeling betrokken zijn. De rechtstreeks betrokken zorgverleners mogen alleen informatie over de patiënt ontvangen die noodzakelijk is voor hun werkzaamheden bij de behandeling of begeleiding van de cliënt.
  • Een vervanger of waarnemer;
  • Vertegenwoordigers van minderjarige of wilsonbekwame cliënten.

Bovenstaand overzicht is niet compleet. Voor een uitgebreide toelichting op de geheimhoudingsplicht, kun je voorlopig de KNMG-richtlijn raadplegen: Omgaan met medische gegevens. Later in het jaar zal de NVGzP een document publiceren waarin onder meer uitgebreid wordt ingegaan op het (doorbreken van het) beroepsgeheim. Houd hiervoor de nieuwsbrief en de website in de gaten!

Toestemming van de cliënt
Bij doorbreking van het beroepsgeheim op grond van toestemming van de cliënt gelden bijzondere aandachtspunten voor jou als gz-psycholoog. Zo moet een cliënt de gevolgen van de informatieverstrekking kunnen overzien. Dit betekent onder meer dat je een cliënt vooraf zal moeten inlichten over het doel, de inhoud en de mogelijke consequenties van de informatieverstrekking. Daarnaast mag je in principe geen informatie aan een derden verstekken als daarmee inbreuk wordt gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van een ander dan de cliënt. Tot slot is het aan te raden om mondeling gegeven toestemming ook in het dossier van de cliënt aan te tekenen. Als het gaat om verstrekking van gegevens uit het dossier, is de gz-psycholoog zelfs verplicht de mondelinge of schriftelijke toestemming in het dossier te noteren of aan het dossier toe te voegen.

Handige hulp bij complexe wet- en regelgeving
De NVGzP maakte in samenwerking met de juridische helpdesk van de VvAA een overzichtelijk schema om deze complexe materie samen te vatten. De inleiding beschrijft de basisbeginselen en het overzicht leidt je door de nodige overwegingen heen en kan je helpen om een gefundeerde keus te maken.

Let op: er zijn altijd uitzonderingen
Hierboven hebben wij alleen een aantal algemene basisbeginselen besproken. Maar er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen hierop. Dus heb je een specifieke casus, dan kun je het best om advies vragen. Hiervoor kun je terecht bij de juridische helpdesk van de NVGzP.

>> Alle veelgestelde vragen