Ledenvergadering NVGzP kijkt naar strategie voor de toekomst

14-12-2013

In een goedgevulde zaal vond op 28 november de  ledenvergadering van de NVGzP plaats in De Witte Vosch in Utrecht. Deze laatste bijeenkomst van het jaar stond in het teken van vooruit kijken en de te volgen strategie voor de NVGzP in 2014. Daarvoor behandelden Pieter Dingemanse, Jos de Keijser en Peter van Drunen enkele relevante thema’s, als invloed in de gezondheidszorg, generalisten en specialisten en kwaliteit.

Invloed? Deuk in een pakje boter

Pieter Dingemanse trapte af met zijn presentatie over de manier waarop we als psychologen invloed kunnen krijgen op het beleid van de gezondheidszorg. Hij stelde in de eerste plaats dat we bij werkgevers actiever onze stem moeten laten horen door bijvoorbeeld in commissies plaats te nemen. Maar ook bij verzekeraars liggen kansen voor psychologen om invloed uit te oefenen. Daarvoor moeten we volgens Dingemanse niet bij de zorginkopers zijn, maar bij afdelingen als productontwikkeling, waar vaak interessante zorgprojecten worden gestart. Om invloed uit te oefenen zullen we moeten begrijpen wat de zorgverzekeraars voor informatie willen hebben

De politiek lijkt soms een onneembare vesting voor psychologen, stelt Dingemanse. Ook hier is het voor de beleidsbepalers wel belangrijk om te weten waar we mee bezig zijn. Daarin ziet Dingemanse een kans voor lobbyisten, omdat zij contacten hebben en informatie voor psychologen kunnen brengen en halen.

Eenheid in verscheidenheid

Jos de Keijser behandelde in zijn presentatie de verschillen in positie en belangen tussen gz–psychologen en specialisten. Hij stelde dat het veld van psychologen erg verscheiden is en het daarom belangrijk is om als beroepsvereniging samen te werken. Over een casus als hoofdbehandelaarschap bestaat veel discussie, maar toch is het als vereniging belangrijk om één mening naar buiten uit te dragen. De werkgroep KP/KNP pleit voor een kamer binnen NVGzP voor specialisten. Zo’n Kamer kan een rol spelen in de discussie, voordat het bestuur een beslissing neemt over een onderwerp.

Kwaliteit

Peter van Drunen organiseerde  in zijn themagedeelte een gedachtewisseling over de manier waarop we kunnen vormgeven aan doelstellingen op het gebied van kwaliteit van het vak. Vooraf werden er door de aanwezigen enquêtes ingevuld over richtlijnen, bij- en nascholing en herregistratie.  Er was grote eenstemmigheid over het belang van kwaliteit, en de noodzaak om als vereniging beleid hierop te ontwikkelen. Over de uitwerking verschilden de meningen echter nogal. Dit gold vooral voor richtlijnontwikkeling, , waarbij o.a. gesteld werd dat de richtlijnen nog te ver van dagelijkse praktijk afstaan. Het bestuur  heeft het plan om een gesprek rond dit thema aan te gaan met LSKS.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.